Tiedon ajantasaisuus langattomissa verkoissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

L10, Linnanmaa, etäseurantalinkki: https://oulu.zoom.us/j/65764626640

Väitöksen aihe

Tiedon ajantasaisuus langattomissa verkoissa

Väittelijä

Diplomi-insinööri Mohammad Moltafet

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Centre for Wireless Communications

Oppiaine

Tietoliikennetekniikka

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Sanjit Krishnan Kaul, Indraprastha Institute of Information Technology, Delhi (IIIT-Delhi)

Kustos

Professori Markku Juntti, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Tiedon ajantasaisuus langattomissa verkoissa

Uudet 5G-järjestelmien palvelut, kuten reaaliaikaiset esineiden internet -sovellukset, itsenäiset ajoneuvot sekä kyberfyysiset sovellukset, kasvattavat ajantasaisten tilapäivitysten toimittamisen kiinnostusta. Näissä verkoissa anturit lähettävät kohteelle tilapäivityksiä eri valvotuista prosesseista. Tiedon ikä (age of information, AoI) ehdotettiin hiljattain kohdekeskeiseksi tiedon ajantasaisuuden mittariksi. Väitöskirjan tarkoituksena on analysoida AoI:ta ja kehittää menetelmiä tiedon ajantasaisuuden parantamiseksi uusien aikakriittisten sovellusten mahdollistamiseksi tulevissa verkoissa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024