Tiedon piilotuksen algoritmit terveydenhuollon sovelluksiin

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

L10, Linnanmaa

Väitöksen aihe

Tiedon piilotuksen algoritmit terveydenhuollon sovelluksiin

Väittelijä

MSc Angelos Fylakis

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Konenäön ja signaalianalyysin tutkimuskeskus

Oppiaine

Tietotekniikka

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Joni Kämäräinen, Tampereen yliopisto

Kustos

Professori Tapio Seppänen, University of Oulu

Lisää tapahtuma kalenteriin

Tiedon piilotuksen algoritmit terveydenhuollon sovelluksiin

Modernit terveydenhuoltojärjestelmät tuottavat suuria määriä tietoa, mikä korostaa tiedon turvalliseen siirtämiseen, tallentamiseen ja analysointiin liittyviä vaatimuksia. Tämä tutkimus esittelee tiedonpiilotusmenetelmiä, jotka on kehitetty piilottamaan näkymättömästi arkaluontoista tai täydentävää tietoa biolääketieteelliseen sisältöön. Nämä menetelmät eivät vaadi uusia tietotyyppejä tai infrastruktuureja, koska informaatio on upotettu olemassa oleviin tietorakenteisiin käyttämällä hyväksi niiden redundanssia. Menetelmät ratkaisevat kaksi ongelmaa.

Ensimmäinen on sairaalakeskeinen ongelma tehokkaan ja turvallisen tiedonhallinnan tarjoamiseen sairaaloiden verkoissa. Tätä varten, biolääketieteellinen sisältö, kuten esimerkiksi MRI-kuva, arkaluontoinen informaatio, mikä tahansa täydentävä tieto ja informaatio, jota käytetään autentikoinnin todentamiseen, upotetaan itse kuvaan siten, että kuva voidaan palauttaa. Täten, kun kuvaa käytetään analyyseihin, kaikki tarpeelliset komponentit ovat saatavilla, koska ne voidaan irrottaa kuvasta, autenttisuus voidaan todeta ja tietoa kantanut kuva voidaan palauttaa alkuperäiseen tilaansa. Kuvan palauttaminen on tärkeää, koska jopa näkymättömät muutokset voivat aiheuttaa virheitä diagnosoinnissa.

Toisena on potilaskeskeinen ongelma, joka sisältää käyttäjän henkilöllisyyden todentamisen sekä turvalliseen ja tehokkaaseen tiedonsiirtoon liittyvät haasteet eHealth-järjestelmissä. Tätä varten esitettiin kaksi menetelmää. Ensimmäinen menetelmä piilottaa lisätietoa käyttäjän kuviin parantamaan kasvojen biometriikan kestävyyttä valokuvissa. Toinen menetelmä suojaa arkaluontoisia käyttäjätietoja, joita älypuhelimet keräävät, piilottamalla ne ei niin arkaluontoisiin komponentteihin. Yhteenvetona, esitetyt menetelmät esittelivät uusia tiedonpiilotussovelluksia ja kilpailukykyisiä ominaisuuksia olemassa oleviin sovelluksiin.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024