Tiheysfunktionaaliteorian sovelluksia metalli-puolijohdeliitosten, reaktiopolkujen ja hapetustilojen mallinnuksessa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, sali IT116

Väitöksen aihe

Tiheysfunktionaaliteorian sovelluksia metalli-puolijohdeliitosten, reaktiopolkujen ja hapetustilojen mallinnuksessa

Väittelijä

Master of Science Sergei Posysaev

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Luonnontieteellinen tiedekunta, Nano- ja molekyylisysteemien tutkimusyksikkö

Oppiaine

Teoreettinen fysiikka

Vastaväittäjä

Associate Professor Marcel H. F. Sluiter, Delft University of Technology, The Netherlands

Kustos

Professori Matti Alatalo, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Uusien puolijohdemateriaalien laskennallinen mallinnus

Työssä on tutkittu kahden eri modernin puolijohdemateriaalin ominaisuuksia ja mahdollisia sovelluksia laskennallisilla menetelmillä.

Molybdeenidisulfidi on kerrosrakenteinen puolijohtava materiaali, jolla on sovellusten kannalta kiinnostavia ominaisuuksia, mutta sen liittäminen metallisiin johteisiin on ollut ongelmallista. Väitöskirjassa on yhdessä kokeellisen ryhmän kanssa ratkaistu tämä ongelma ja osoitettu, että näin saadulla materiaalilla on hyödyllisiä ominaisuuksia, joita pelkällä molybdeenisulfidilla ei ole.

Työn toisessa osassa on koneoppimista käyttäen tarkasteltu varaussiirtymien ja hapetustilojen välistä yhteyttä. Tähän tarkoitukseen kehitettyä menetelmää on sovellettu erityisesti titaanidioksidiin, joka on niin ikään monikäyttöinen puolijohdemateriaali.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024