Tilastolliset tutkimusmenetelmät, erityisesti tapahtumaan kuluvan ajan analysointimenetelmät, hammaslääketieteellisessä tutkimuksessa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Kontinkangas, luentosali F202, Aapistie 5 B

Väitöksen aihe

Tilastolliset tutkimusmenetelmät, erityisesti tapahtumaan kuluvan ajan analysointimenetelmät, hammaslääketieteellisessä tutkimuksessa

Väittelijä

Filosofian maisteri Hannu Vähänikkilä

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, suun terveyden tutkimusryhmä

Oppiaine

Hammaslääketiede

Vastaväittäjä

Professori Liisa Suominen, Itä-Suomen yliopisto

Kustos

Dosentti Pentti Nieminen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Tilastolliset menetelmät hammaslääketieteellisessä tutkimuksessa.

Suuren yleisön parissa elää sitkeästi käsitys, että tilastotiedettä käytetään paljon väärin. Hammaslääketieteen tieteellinen tutkimus hyödyntää laajoja aineistoja ja monimutkaisia tutkimusasetelmia, jolloin tilastotieteen merkitys korostuu. Kun havaintoaineisto on hyvin analysoitu, tulokset havainnollisesti raportoitu ja oikein tulkittu, niin tutkimustuloksella on painoarvoa. Ne vaikuttavat terveydenhuollon suosituksiin ja yksittäisten hammaslääkäreiden tekemiin hoitopäätöksiin.

Tieteellisen tutkimuksen ja kirjallisuuden kehittäminen edellyttävät nykyisen tilan ja tason systemaattista kartoittamista. Tämä väitöskirjatyö kuvaa erilaisten tilastollisten menetelmien osuutta ja merkitystä hammaslääketieteellisissä tutkimusartikkeleissa. Tutkitut hammaslääketieteen alan tieteelliset aikakausilehdet erosivat toisistaan tilastotieteellisten menetelmien käytössä ja tulosten esittämisessä. Tilastollisen raportoinnin laatu oli lehdissä puutteellinen. Hammaslääketieteellisten artikkelien kirjoittajat voivat hyödyntää tutkimuksen tämän osan tuloksia suunnitellessaan hammaslääketieteellistä tutkimusta. Tavoitteena tulisi olla selkeä ja tiivis tulosten analysointitapa ja korkealaatuinen esitystapa.

Tapahtumaan kuluvan ajan analysointimenetelmät ovat tilastotieteellisiä tutkimusmenetelmiä, jotka mittaavat seuranta-ajan tietystä aloituspisteestä määriteltyyn päätepisteeseen. Yleisimpiä tapahtumaan kuluvan ajan analysointimenetelmiä ovat Coxin regressioanalyysi ja Kaplan-Meierin elinaika-analyysi. Tämän väitöskirjan tutkimukset osoittivat, että tapahtumaan kuluvan ajan analysointimenetelmät sopivat hyvin isojen tutkimusaineistojen analysointiin. Esimerkiksi tämän tutkimuksen erään tutkimusjoukon muodostivat 28 terveyskeskuksen vuosina 1985, 1990 ja 1995 syntyneet potilaat joita oli yhteensä 36537. Tapahtumaan kuluvan ajan analysointimenetelmien hyötyä ei ole vielä kuitenkaan saatu täysin esille hammaslääketieteellisissä julkaisuissa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024