TIM-molekyylien rooli verisolujen kehityksessä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Lääketieteellinen tiedekunta, Leena Palotie -sali (101A), Aapistie 5 A

Väitöksen aihe

TIM-molekyylien rooli verisolujen kehityksessä

Väittelijä

Filosofian maisteri Riikka Syrjänen (s. Säynäjäkangas)

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia

Oppiaine

Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia

Vastaväittäjä

Professori Jukka Pelkonen, Itä-Suomen yliopisto

Kustos

Professori Olli Vainio, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Uusia kehittyvien verisolujen merkkiproteiineja löydetty

Väitöstutkimuksessa etsittiin uusia verisolujen kehittymiseen eli hematopoieesiin vaikuttavia geenejä käyttäen mallieläiminä sekä kanaa että hiirtä. Verisolut eli punasolut, verihiutaleet ja immuunipuolustukselle tärkeät valkosolut kehittyvät alkion veren kantasoluista. Tämä prosessi on hyvin samankaltainen ihmisessä ja muissa selkärankaisissa.

Tieto verisolujen kehittymiseen vaikuttavista geeneistä on tärkeää sillä samat molekyylit ovat osallisena myös verisyöpien synnyssä. Lisäksi tietoa pystytään hyödyntämään verisolujen tehokkaampaan eristämiseen ja kasvattamiseen muun muassa syöpähoitoja varten.

Tutkimuksessa luotiin geenikirjasto, josta tunnistettiin useita uusia verisolujen kehitykseen vaikuttavia geenejä. Tarkemmin tutkittiin kirjastosta löytyneiden TIM-geeniperheen molekyylien ilmentymistä ja roolia verisolujen kehityksessä. Tutkimusmenetelminä käytettiin muun muassa geenimonistusta, virtaussytometriaa sekä kolonioidenmuodostuskokeita.

TIM-molekyylit ovat solujen pintaproteiineja. Niiden tiedetään esiintyvän valkosoluissa kuten T-soluissa ja syöjäsoluissa. TIM-molekyylien tiedetään toimivan immuunivasteen säätelyssä sekä solusyönnissä mutta niiden roolia verisolujen kehittymisessä ei ole selvitetty ennen tätä tutkimusta.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että TIM-molekyylit ilmentyvät kehittyvissä verisoluissa. B-solut ilmentävät TIM-2 molekyyliä tietyissä vaiheissa kehitystään. TIM-4 puolestaan ilmentyy alkion syöjäsolujen ja muiden myeloidisten valkosolujen esiasteissa.

Tulokset viittaavat siihen, että TIM-2- ja TIM-4-molekyylejä voidaan käyttää markkereina verisolujen esiasteita eristettäessä. Tulevaisuudessa on myös tärkeä selvittää tarkemmin TIM-molekyylien toimintamekanismi verisolujen kehityksessä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024