Tollin kaltaisen reseptori 4:n ja interleukiini 6:n geneettisten polymorfioiden merkitys Helicobacter pylorin aiheuttamissa sairauksissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Kontinkangas, lääketieteellisen tiedekunnan luentosali F202, (Aapistie 5B)

Väitöksen aihe

Tollin kaltaisen reseptori 4:n ja interleukiini 6:n geneettisten polymorfioiden merkitys Helicobacter pylorin aiheuttamissa sairauksissa

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Vesa-Matti Pohjanen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, syövän ja translationaalisen lääketieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Patologia

Vastaväittäjä

Professori Ari Ristimäki, Helsingin yliopisto

Kustos

Professori Tuomo Karttunen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Tulehdusvastegeenit vaikuttavat helikobakteerin aiheuttamiin sairauksiin

Väitöstutkimuksessa havaittiin, että ihmisen tulehdusvasteeseen vaikuttavien geenien eri muodoilla on merkitystä sille, millaisia sairauksia helikobakteeri-infektio aiheuttaa. Helicobacter pylori on ihmisen mahalaukussa esiintyvä bakteeri, joka maailmanlaajuisesti löytyy lähes joka toiselta ihmiseltä. Vain pieni osa helikobakteerin infektoimista ihmisistä kuitenkaan kärsii oireista tai saa vakavan sairauden kuten mahasyövän tai maha- tai pohjukaissuolihaavan. Helikobakteerin tiedetään liittyvän myös muihin kuin ruoansulatuskanavan sairauksiin, kuten kolesteroliaineenvaihdunnan häiriöihin. Ihmisen tulehdusvasteella helikobakteeria kohtaan on merkittävä vaikutus siihen, millaisia muutoksia helikobakteeri ihmiselimistössä aiheuttaa.

Tollin kaltainen reseptori 4 (Toll-like receptor 4, TLR4) on bakteerien pintarakenteita tunnistava proteiini, joka toimii osana ihmisen ensilinjan immuunipuolustusta. Interleukiini 6 (IL6) on tulehdusvasteen välittäjäaine, jota ihmisessä erittyy muun muassa helikobakteeri-infektion seurauksena. Tutkimme näiden kahden proteiinin eri geenimuotojen esiintyvyyttä mahasyöpää, maha- tai pohjukaissuolihaavaa sairastavilla tai muutoin ylävatsaoireisilla potilailla sekä verrokkipotilailla ja vertasimme ryhmiä tapaus-verrokkiasetelmalla. Tutkimme myös muun muassa potilaiden kudosnäytteitä, mahalaukun eritystoimintaa kuvaavia veren merkkiaineita sekä veren kolesterolipitoisuuksia.

Tutkimuksessa totesimme, että maha- ja pohjukaissuolihaavapotilailla esiintyi enemmän TLR4:n geenialueiden +896 ja +1196 muotoja, jotka on aiemmin liitetty voimakkaampaan TLR4:n aktiivisuuteen (adeniini kohdassa +896 ja sytosiini kohdassa +1196), kuin verrokkipotilailla. Samat geenimuodot liittyivät myös korkeampiin veren gastriini- ja pepsinogeenipitoisuuksiin, mikä viittaa voimakkaampaan mahalaukun haponeritykseen näillä potilailla. IL6:n geenin kohdan -174 eri muodot liittyivät puolestaan mahasyöpään; Guaniiniemäs kohdassa -174 oli selkeästi yleisempi diffuusin alatyypin mahasyöpää sairastavilla kuin verrokeilla mutta samanlaista eroa ei löydetty yleisemmän alatyypin eli intestinaalisen mahasyövän osalta. IL6 -174 geenilokus liittyi myös kolesteroliaineenvaihdunnan häiriöihin; Helikobakteeri-infektio ja maha- ja pohjukaissuolihaavat liittyivät aineistossamme matalampiin HDL-kolesterolin eli niin sanotun hyvän kolesterolin tasoihin, mutta alaryhmäanalyysissä tämä yhteys näkyi vain potilailla, joilla oli sytosiiniemäs IL6-geenin -174-kohdassa.

Helikobakteerin esiintyvyys on Suomessa ja monissa muissa kehittyneissä maissa merkittävästi vähentynyt parantuneen hygienian ja aktiivisen hoidon ansiosta, mutta maailmanlaajuisesti helikobakteeri ja sen aiheuttamat sairaudet ovat edelleen hyvin yleisiä. Helikobakteerisairauksien riskigeenien tunnistaminen ja taudin mekanismien selvittäminen on tärkeää näiden sairauksien ennaltaehkäisyn ja hoitojen kehittämiseksi.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024