Tollin kaltaiset reseptorit 2 ja 4 paksu- ja peräsuolisyövässä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulu yliopistollinen sairaala, luentosali 1

Väitöksen aihe

Tollin kaltaiset reseptorit 2 ja 4 paksu- ja peräsuolisyövässä

Väittelijä

lääketieteen lisensiaatti, LL Karoliina Paarnio

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Kirurgian, anestesiologian ja tehohoidon tutkimusyksikkö, Syövän ja translationaalisen lääketieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

lääketiede

Vastaväittäjä

dosentti Marja Hyöty, Tampereen yliopistollinen sairaala

Kustos

professori (emeritus) Jyrki Mäkelä, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Tollin kaltaiset reseptorit 2 ja 4 paksu- ja peräsuolisyövässä

Paksu- ja peräsuolisyöpä on maailmanlaajuisesti kolmanneksi yleisin syöpä ja sen ilmaantuvuus on kasvussa. Tulehdus vaikuttaa syövän syntyyn ja kehitykseen useilla mekanismeilla. Kohonnut elimistön tulehdusvaste liittyy huonoon ennusteeseen, mutta paikallinen tulehdus kasvaimen leviämisvyöhykkeessä on yhdistetty parempaan selviytymiseen. Tollin kaltaiset reseptorit (TLR) välittävät ja säätelevät tulehdusvastetta, ja niiden merkitys syövän etenemisessä on osoitettu monessa syövässä.
Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää TLR2:n ja TLR4:n rooleja ja merkitystä tulehduksen kannalta paksu- ja peräsuolisyövän kehittymisessä, etenemisessä ja ennusteessa 149:n Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuosina 2006–2010 leikatun potilaan aineistossa.
Määritimme TLR2:n ja TLR4:n ilmentymistasot syöpäkasvaimissa ja niiden seerumitasot sekä näiden yhteyksiä kasvaimen ominaisuuksiin ja syövän ennusteeseen. TLR4:n ilmentyminen oli vähentynyt ja TLR2:n lisääntynyt kasvaimissa, ja matala TLR4:n ilmentyminen kasvaimen leviämisvyöhykkeessä liittyi huonompaan ennusteeseen ja etäpesäkkeiseen tautiin. TLR2:n seerumitasot korreloivat käänteisesti elimistön tulehdusvasteeseen syöpäpotilailla, ja löydöksemme viittaa siihen, että TLR2:n seerumipitoisuuteen myötävaikuttaa enemmän normaalin paksusuolen limakalvo kuin kasvainkudos. TLR4:n seerumitasot olivat matalammat potilailla verrattuna verrokkeihin.
Myös kasvaimen kuolio liittyi matalaan TLR4:n ilmentymiseen kasvaimessa, mikä puolestaan oli yhteydessä elimistön tulehdukseen. Kasvaimen TLR2 ilmentyminen ei liittynyt kasvaimen kuolioon tai tulehdukseen, mutta matala TLR2:n ilmentyminen normaalilla limakalvolla liittyi elimistön tulehdusta kuvaaviin muuttujiin, mikä tukee ajatusta normaalin limakalvon vaikutuksesta elimistön tulehduksen säätelyssä.
Yhteenvetona voidaan todeta, että TLR2:n ja TLR4:n roolit paksu- ja peräsuolisyövässä ovat erilaiset: TLR2:n ilmentyminen lisääntyy ja TLR4:n vähenee. TLR4:n ilmentymisen väheneminen liittyy kasvaimen kuolioon ja huonompaan ennusteeseen. Normaalin limakalvon korkea TLR2:n ilmentyminen on yhteydessä korkeaan seerumin TLR2-tasoon ja merkkeihin matalasta elimistön tulehdusasteesta.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023