Tollin kaltaiset reseptorit ruuansulatuskanavassa ja Barrettin ruokatorvessa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Kontinkangas, anatomian luentosali A101, Aapistie 7A

Väitöksen aihe

Tollin kaltaiset reseptorit ruuansulatuskanavassa ja Barrettin ruokatorvessa

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Heikki Huhta

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Syövän ja translationaalisen lääketieteen tutkimusyksikkö, patologia

Oppiaine

Patologia ja kirurgia

Vastaväittäjä

Professori Veli-Matti Kosma, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio

Kustos

Professori Tuomo Karttunen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Hahmontunnistus proteiinit ruuansulatuskanavassa ja Barrettin oireyhtymässä

Ruokatorven adenokarsinooma on länsimaissa nopeasti yleistyvä syöpätyyppi. Tämän syöpätyypin tärkein riskitekijä on Barrettin oireyhtymä, jossa ruokatorven normaali limakalvo muuntuu suolistotyyppiseksi limakalvoksi. Se kehittyy pitkään jatkuneen refluksitaudin pohjalta, jossa hapanta mahalaukun sisältöä pääsee nousemaan ruokatorven puolelle.

Ruuansulatuskanavassa on suuri määrä bakteereja, sieniä ja viruksia, jotka muodostavat yhdessä ruuansulatuskanavan mikrobiomin. Normaalin mikrobiomin muutokset ovat yhteydessä usean eri ruuansulatuskanavan syövän synnyssä ja myös Barrettin oireyhtymän muodostumiseen.

Tollin kaltaiset reseptorit (TLR) ovat luontaisen immuniteetin hahmontunnistusproteiineja, jotka osallistuvat bakteerien ja virusten tunnistukseen ja sääntelevät immuunivastetta sekä normaalitilanteessa että syövissä. Väitöskirjassa tutkitaan ruuansulatuskanavan mikrobiomin ja syövän vaikutuksia suoliston normaalien solujen TLR:ien toimintaan. Lisäksi selvitetään TLR:ien syöpää edistäviä vaikutuksia Barrettin oireyhtymän muuntuneessa limakalvossa, syövän esiasteessa ja syövässä. Tutkimusmateriaalina käytetään potilaskohortista ja elinluovutuksista peräisin olevia potilasnäytteitä sekä normaalien ja bakteerittomien hiirien näytteitä.

Tulokset osoittavat, että TLR:ää tuotetaan myös bakteerittomassa ruuansulatuskanavassa, ja TLR:n aktiivisuus oli merkittävästi voimakkaampaa ohutsuolessa kuin paksusuolessa normaaleilla hiirillä ja ihmisillä. Tätä eroa ei havaittu bakteerittomilla hiirillä. Potilaskohortilla osoitimme, että TLR:ien aktiivisuus kasvaa lineaarisesti kohti syövän esiastetta Barrettin oireyhtymässä. TLR4:n korkea tuotto solulimassa ja tumassa, sekä TLR8:n tuotto tumassa ovat yhteydessä etäpesäkkeitä lähettävään tautiin ja huonoon ennusteeseen.

Tulosten perusteella bakteerit näyttävät heikentävän TLR:ien toimintaa suolistossa. Lisäksi kaikilla tutkituilla TLR:illä (1–9) näyttää olevan osuutta syövän esiasteiden etenemisessä kohti syöpää. TLR1, TLR4 ja TLR8 ovat mahdollisia tulevaisuuden syövän ennustetta arvioivia merkkiaineita ja hoidollisia kohteita ruokatorven adenokarsinoomassa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024