Transitiometallipinnoitetun MoS2'n elektroniset ja fotokatalyyttiset ominaisuudet

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Saalastinsali

Väitöksen aihe

Transitiometallipinnoitetun MoS2'n elektroniset ja fotokatalyyttiset ominaisuudet

Väittelijä

Master of Science Xinying Shi

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Luonnontieteellinen tiedekunta, Nano- ja molekyylisysteemien tutkimusyksikkö

Oppiaine

Fysiikka

Vastaväittäjä

Professori Peter Liljeroth, Aalto-yliopisto, School of Science

Kustos

Dosentti Wei Cao, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Uusia materiaaleja elektroniikkaan ja vetyenergian tuotantoon

Väitöstyössä on kehitetty uusi puolijohdepohjainen materiaali. Modernin yhteiskunnan toiminta perustuu suuressa määrin piipohjaiseen elektroniikkaan. Piiteknologian rajat on kuitenkin kohta saavutettu ja Mooren lain mukainen kehitys on hidastumassa. Tarvitaan siis vaihtoehtoisia materiaaleja.

Väitöstyössä on yksinkertaista kemiallista menetelmää käyttäen valmistettu joukko molybdeenidisulfidista ja transitiometalleista koostuvia nanomateriaaleja. Nämä materiaalit ovat puolijohtavia, niiden sähkövastus on hyvin alhainen ja ne ovat erittäin stabiileja. Nämä ominaisuudet tekevät niistä lupaavia uusien elektroniikan komponenttien, kuten transistorien valmistuksessa.

Työssä valmistetut materiaalit sopivat hyvin myös kemiallisten reaktioiden edistämiseen. Tärkein esimerkki tällaisista reaktioista on vetykaasun valmistus vedestä. Käyttämällä näitä materiaaleja katalyytteina voidaan vetyä valmistaa käyttäen pelkästään vettä ja auringonvaloa. Näin saavutetaan tähän asti paras hyötysuhde vedyn tuotannossa, mikä mahdollistaa auringosta saatavan energian muuntamisen puhtaaksi vetyenergiaksi.

Työssä on käytetty useita moderneja laitteita ja menetelmiä ja esitellään myös kehitettyjen materiaalien ominaisuuksien taustalla olevat fysikaaliset ja kemialliset mekanismit.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024