Transkriptiotekijän USF2 säätely syövässä fosforylaation avulla

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Biokemian ja molekyylilääketeiteen tiedekunta, luentosali F101, Aapistie 7 C, etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/64783814748

Väitöksen aihe

Transkriptiotekijän USF2 säätely syövässä fosforylaation avulla

Väittelijä

Filosofian maisteri Franklin Chi

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, Solunulkoinen matriisi ja hypoksia

Oppiaine

Biokemia ja molekyylilääketiede

Vastaväittäjä

Professori Gerhard P. Püschel, Potsdamin yliopisto

Kustos

Professori Thomas Kietzmann, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Transkriptiotekijän USF2 säätely syövässä fosforylaation avulla

Monisoluisissa eliöissä geenit ohjaavat kasvun, kehityksen ja toiminnan vaiheita. Ilmentyäkseen geenien täytyy kytkeytyä päälle ja pois koordinoidusti sen mukaan, miten ne reagoivat erilaisiin ärsykkeisiin. Samaan toiminnalliseen ryhmään kuuluvia geenejä säädellään yleisesti transkriptiotekijöiden avulla. Nämä proteiinit sitoutuvat tiettyihin kohtiin geenin promoottorissa tai enhancer/silencer-alueilla säädellen geenin luentaa lähetti-RNA:ksi.

Geenien toiminnan säätely on elämän kannalta ensiarvoisen tärkeää. Tässä väitöskirjassa tutkittiin niitä mekanismeja, joilla USF2-transkriptiotekijän toimintaa säädellään terveessä ja syöpäsolussa sekä geenin toiminnan sammuttamisen vaikutusta solujen erilaistumiseen.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, miten GSK3 ja CDK5 katalysoimat USF2:n fosforylaatiot säätelevät sen sitoutumista DNA-molekyyliin sekä transaktivaatiota ja stabiilisuutta sekä valottavat mekanismiä, jonka avulla USF2:n vaikutukset mitokondrioihin edesauttavat terveiden solujen kasvua.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024