Translationaalisia näkökulmia matriksin metalloproteinaasi 8:aan sekä muihin tulehduksellisiin biomarkkereihin sydän- ja verisuonisairauksissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Kontinkangas, Leena Palotie -sali (101A), Aapistie 5A

Väitöksen aihe

Translationaalisia näkökulmia matriksin metalloproteinaasi 8:aan sekä muihin tulehduksellisiin biomarkkereihin sydän- ja verisuonisairauksissa

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti, erikoishammaslääkäri Immi Kormi

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Suun terveyden tutkimusyksikkö

Oppiaine

Lääketiede

Vastaväittäjä

Professori Markus Juonala, Turun yliopisto

Kustos

Professori Timo Sorsa, Helsingin yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

MMP-8 sydän- ja verisuonitautien biomarkkerina

Endopeptidaasi matriksin metalloproteinaasi 8 (MMP-8) ja sen pääsäätelijä matriksin metalloproteinaasin kudosestäjä (TIMP-1) ovat lupaavia sydän- ja verisuonitautien sekä kuoleman biologisia merkkiaineita eli biomarkkereita. Niitä voidaan hyödyntää riskipotilaiden varhaisessa tunnistamisessa mutta myös akuutin sydäntapahtuman diagnostiikassa.

Sydän- ja verisuonisairaudet, erityisesti valtimonkovettumatauti eli ateroskleroosi, ovat maailman yleisin sairastuvuuden ja ennenaikaisen kuoleman syy. Sepelvaltimotauti ja aivohaveri ovat ateroskleroosin yleisiä ja vakavia ilmenemismuotoja. Näiden sairauksien taustalla on pitkäkestoinen matala-asteinen tulehdus. Matriksin metalloproteinaasit ovat entsyymejä, jotka pilkkovat kudoksen ja tyvikalvon rakenneproteiineja. Pilkkomista tapahtuu terveessä kudoksessa esimerkiksi kasvuun ja haavan paranemiseen liittyen. Tulehdusprosessin häiriytyessä kiihtynyt pilkkominen johtaa kudostuhoon, joka on monien sairauksien taustalla. Matriksin metalloproteinaasit ja niiden säätelijät ovat tärkeässä roolissa myös ateroskleroosissa valtimoplakin muodostumisessa ja repeämisessä, joka johtaa äkillisiin sydän- ja verisuonitautitapahtumiin.

Väitöskirjan tulokset osoittavat, että terveillä yksilöillä verestä mitattu korkea MMP-8-pitoisuus ennakoi tulevaa sydäntautitapahtumaa. Saman entsyymin pitoisuus nousee myös akuutin sepelvaltimotaudin aikana. MMP-8:n lisäksi MMP-7 on lupaava sydäntapahtuman biomarkkeri. Näiden entsyymien ja niiden kudossäätelijä TIMP-1:n välinen tasapaino voi liittyä ateroskleroottisen plakin haurauteen. Tulokset saatiin laajasta suomalaisesta Finriski-väestöotoksesta, jossa seurattiin noin 8000:a tervettä suomalaista yli 10 vuotta.

Matriksin metalloproteinaasien keskeinen rooli sydän- ja verisuonisairauksissa on herättänyt kiinnostusta niihin kohdistuvan lääkehoidon kehittämiseen. Laajasti käytetyllä antibiootilla, doksisykliinillä on antimikrobiaalisten ominaisuuksiensa lisäksi joidenkin MMP-entsyymien toimintaa estävä vaikutus. Yhdessä väitöskirjan osatyössä osoitettiin, että ohitusleikkauspotilailla elimistön MMP-8-tasoon voidaan vaikuttaa ja elimistön tulehdustaakkaa voidaan siten vähentää doksisykliini-lääkityksellä.

Vaikka sydän- ja verisuonitauteja on tutkittu jo vuosikymmeniä, niiden kehittymiseen ja riskeihin liittyy paljon asioita, joita ei tarkasti tunneta. Suuri osa äkillisistä tautitapahtumista ilmenee ennen riskien tunnistamista ja hoitoa. Koska sydän- ja verisuonisairaudet ovat hyvin yleisiä, pienikin parannus riskipotilaiden tunnistamisessa ja hoidon oikeassa kohdistamisessa voi säästää lukuisia ihmishenkiä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024