Triatsiini- ja bentsoehappopohjaisten yhdisteiden ja kompleksien synteesi ja karakterisointi

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, sali IT115

Väitöksen aihe

Triatsiini- ja bentsoehappopohjaisten yhdisteiden ja kompleksien synteesi ja karakterisointi

Väittelijä

PhD Olga Tatarnikova

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Luonnontieteellinen tiedekunta, Ympäristö- ja kemiantekniikan tutkimusyksikkö

Oppiaine

Epäorgaaninen kemia

Vastaväittäjä

Professori Kari Rissanen, Jyväskylän yliopisto

Kustos

Professori Risto Laitinen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Triatsiini- ja bentsoehappopohjaisten yhdisteiden ja kompleksien synteesi ja karakterisointi

Väitöstutkimuksessa käsiteltiin uusien triatsiini- ja bentsoehappopohjaisten yhdisteiden ja kompleksien valmistusta sekä rakenteiden ja molekyylien välisiä vuorovaikutuksia. Erityisenä tavoitteena oli selvittää metallin ja ligandien välisen sitoutumisen trendejä.

Triatsiinipohjaisten kompleksien tutkimuksen motivaatio perustuu mahdollisuuteen valmistaa materiaaleja halvasta raaka-aineesta 2,4,6-triklooritriatsiini (syanuurikloridi). Siitä valmistettuja ligandeja ja metallikomplekseja voidaan soveltaa esimerkiksi lääkeaineiden valmistuksessa, hyönteismyrkyissä, polyimidien valmistuksessa, katalyytteinä ja toksisten raskasmetallien poistamisessa luonnonvesistä.

Väitöstyössä on valmistettu useita triaksiinirenkaan sisältäviä seleeni- ja telluuriajohdannaisia sekä niiden palladium-, kupari- ja natriumkomplekseja. Erityisesti triatsiinisulfidin natriumsuolojen valmistuksessa ja rakennetutkimuksessa painotettiin valmistusolosuhteiden (moolisuhteet ja liuosten pH) vaikutusta tuotteiden muodostumiseen, rakenteisiin ja pysyvyyteen.

Bentsoehapon ja sen johdannaisten lantanoidikomplekseja tutkittiin, koska näillä ligandeilla on taipumus muodostaa termisesti kestäviä materiaaleja. Sivuketjujen karboksylaattiryhmät koordinoituvat lantanoidiin, jolloin muodostuu komplekseja, jotka ovat voimakkaasti luminoivia materiaaleja. Näitä komplekseja voidaan käyttää sekä sensoreina että katalyytteinä.

Väitöstyössä valmistettiin sarja eri lantanoidien 2-bromibentsoaattokomplekseja. Kompleksien koostumus selvitettiin alkuaineanalyysin avulla ja ne karakterisoitiin NMR-spektroskopialla. Niiden kide- ja molekyylirakenne määritettiin yksikideröntgendiffraktiolla.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024