Trojan valkosolun pintaproteiini: mahdollinen apoptoosin säätelijä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Kontinkangas, lääketieteellisen tiedekunnan luentosali F202, Aapistie 5B

Väitöksen aihe

Trojan valkosolun pintaproteiini: mahdollinen apoptoosin säätelijä

Väittelijä

Master of Science Petar Petrov

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, biolääketieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia

Vastaväittäjä

Dosentti Petteri Arstila, Helsingin yliopisto

Kustos

Professori Olli Vainio, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Uuden valkosoluproteiinin, Trojan, mahdollinen merkitys ohjelmoidussa solukuolemassa

Väitöskirjatyössä on identifioitu uusi valkosolujen solukalvolla ilmentyvä proteiini nimeltään Trojan. Trojan havaittiin ensin kanan kypsyvissä T-soluissa kateenkorvassa. Trojanin ilmentyminen T-soluissa niiden kypsymisen aikana viittaa siihen, että Trojan-molekyyli osallistuu ohjelmoidun solukuoleman eli apoptoosin säätelyyn. Bioinformatiikan keinoin osoitimme, että toiminnallisesti Trojan todennäköisesti on mukana solujen vuorovaikutuksessa interaktoimalla toisten proteiinien kanssa ja välittämällä signaaleja solun sisälle. Samoin tulokset in vitro -tutkimuksistamme viittaavat siihen että Trojan on solujen eloonjäämiselle tärkeä antiapoptoottinen tekijä. Tuloksemme osoittivat lisäksi, että Trojan kykenee indusoimaan solunsisäisen kalsiumin vapautumista. Solunsisäinen kalsiumin vapautuminen on tärkeä merkki soluaktivaatiosta.

Tutkimuksessa tunnistettiin Trojan-geeniperhe, johon kuuluu Trojanin lisäksi kaksi muuta geeniä: Mystran ja Thracian. Oletetaan, että Trojanin tapaan myös näillä kahdella muulla geeniperheen proteiinilla on yhteys immuunijärjestelmään, mutta niiden toiminnot ovat vielä tuntemattomia. Tekemiemme evoluutiotutkimusten myötä löysimme Trojan-geeniperheen myös muissa linnuissa, useissa matelijoissa sekä yhdessä kalalajissa. Analyysimme osoittaa, että Trojanin geeniperhe ei esiinny nisäkkäissä, joissa näiden molekyylien toiminnot ovat korvautuneet muiden proteiinien avulla. Tutkimuksemme osoittavat Trojan-perheessä tapahtunutta dynaamista evoluutiosopeutumista. Hypoteesimme mukaan tämä on seurausta tautia-aiheuttavien organismien aiheuttamasta luonnon sopeutumisesta.

Väitöskirjatutkimuksessa kuvataan uusi valkosolujen proteiini Trojan, jonka toiminnallisesti uskotaan estävän ohjelmoitua solukuolemaa. Trojan kuuluu geeniperheeseen, johon kohdistuu dynaamista evolutionaarista muuntumispainetta.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024