Trombomoduliini ja katekoliamiinit paleltumiskuoleman merkkiaineina

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Kontinkangas, luentosali F202, Aapistie 5B

Väitöksen aihe

Trombomoduliini ja katekoliamiinit paleltumiskuoleman merkkiaineina

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Lasse Pakanen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, oikeuslääketiede

Oppiaine

Oikeuslääketiede

Vastaväittäjä

Professori emeritus Erkki Vuori, Helsingin yliopisto

Kustos

Dosentti Katja Porvari, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Uutta tietoa paleltumiskuolemista ja kylmän vaikutuksista elimistöön

Väitöstyössä tutkittiin kylmässä tapahtuvien kuolemien oikeuslääketieteellistä kuolemansyynselvitystä. Tutkimuksessa selvitettiin erityisesti, voidaanko ruumiinavauksessa määritettävien merkkiaineiden avulla osoittaa elimistön alilämpöisyystila kuoleman aiheuttajaksi.

Kylmä ympäristö on merkittävä rasite elimistölle, ja kuolleisuus on tunnetusti suurempi kylminä kuin lämpiminä vuodenaikoina. Suurin osa kylmässä tapahtuvista kuolemista aiheutuu erilaisten sairauksien pahenemisesta, mutta kylmyys tappaa myös terveitä. Ruumiinlämmön aleneminen aiheuttaa kuoleman yleensä sydämen rytmihäiriön kautta, eikä paleltumisesta kertovia yksiselitteisiä kuolemanjälkeisiä merkkejä ole kyetty osoittamaan. Paleltumiseen viittaavana löydöksenä on pidetty virtsan kohonneita katekoliamiinipitoisuuksia, mutta tämän merkitys on ollut toistaiseksi epäselvä. Tarkka ja luotettava kuolemansyynselvitys on tärkeää mm. erilaisten oikeusturva-asioiden kannalta.

Tutkimuksessa selvitettiin verisuonten seinämän solujen tuottaman proteiinin, trombomoduliinin, soveltuvuutta uudeksi alilämpöisyydestä kertovaksi merkkiaineeksi. Trombomoduliinin tiedetään liittyvän keskeisesti mm. verenhyytymisen ja tulehdusvasteiden säätelyyn. Lisäksi tutkittiin katekoliamiinimittauksen osuvuutta paleltumiskuoleman osoittamisessa. Tutkimusaineistona eriasteisten kylmäaltistusten vaikutusten tutkimiseen käytettiin koehenkilöitä, rottia sekä laajaa ruumiinavausaineistoa.

Tulosten perusteella kuolemanjälkeisten trombomoduliini- ja katekoliamiinitasojen määritys tuo lisänäyttöä kuolemaa edeltäneestä kylmävaikutuksesta, kun epäillään paleltumiskuolemaa. Elimistön alilämpöisyystila vaikuttaa selvästi trombomoduliinin tuotantoon ja erittymiseen. Tällä voi olla merkitystä myös kylmäaltistusta hyväkseen käyttävien lääketieteellisten hoitojen kannalta.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024