Tsoledronihappohoito Modic-muutoksiin liittyvässä alaselkäkivussa. Vaikutus alaselkäkipuun, magneettikuvauslöydöksiin ja seerumin biomarkkereihin satunnaistetussa lumelääkekontrolloidussa tutkimuksessa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, Kuntoutuksen luentosali A101, Aapistie 7 A. Etäyhteys:https://oulu.zoom.us/j/65171546424?pwd=bVl6YWRlM3Q1OEYxaU1yQVdGamY2UT09

Väitöksen aihe

Tsoledronihappohoito Modic-muutoksiin liittyvässä alaselkäkivussa. Vaikutus alaselkäkipuun, magneettikuvauslöydöksiin ja seerumin biomarkkereihin satunnaistetussa lumelääkekontrolloidussa tutkimuksessa

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Katri Koivisto

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopisto, Medical Research Center Oulu

Oppiaine

Fysiatria

Vastaväittäjä

Professori Heikki Hurri, Orton, Helsinki

Kustos

Professori Jaro Karppinen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Tsoledronihappohoito vähentää selkäkipua ja tulehduskipulääkkeiden käyttöä Modic-muutoksiin liittyvässä selkäkivussa

Alaselkäkipu on yleinen oire ja sen taloudelliset vaikutukset ovat verrattavissa sydän- ja verisuonisairauksien, syövän ja mielenterveysongelmien aiheuttamiin kuluihin. Modic-muutokset ovat magneettikuvauksella havaittavia selkärangan välilevyrappeumaan liittyviä luuydinmuutoksia, joista etenkin tyypin 1 muutokset ovat yhteydessä selkäkipuun. Modic-muutoksiin liittyvään selkäkipuun ei ole täsmälääkettä. Laskimonsisäisesti annosteltava bisfosfonaatti, tsoledronihappo voi teoriassa lievittää selkäkipua, koska bisfosfonaattien on todettu pienentävän luuydinmuutosten kokoa ja lievittävän oireita polvinivelrikossa.

Väitöstutkimus toteutettiin satunnaistettuna kaksoissokkotutkimuksena, jossa verrattiin laskimonsisäisesti annosteltua 5 mg tsoledronihappoa keittosuolaan Modic-muutoksiin liittyvässä alaselkäkivussa. Hoitojen vaikutusta arvioitiin alaselkäkivun voimakkuuteen ja siitä aiheutuvaan haittaan, Modic-muutosten tyyppiin ja kokoon magneettikuvauksessa sekä inflammaation ja luun aineenvaihdunnan seerumimarkkereihin.

Tsoledronihappo vähensi alaselkäkipua kuukauden kohdalla infuusion jälkeen ja tulehduskipulääkkeiden käyttöä vuoden seurannassa. Havaitsimme magneettikuvissa Modic tyypin 1 muuntumista tyypin 2 suuntaan ja Modic tyypin 1 koon pienentymistä tsoledronihapporyhmässä, mutta nämä tulokset eivät saavuttaneet tilastollista merkitsevyyttä. Vuoden kohdalla kemokiini IP-10:n pitoisuus oli noussut tsoledronihapporyhmässä ja pienentynyt lumeryhmässä, kun taas luun aineenvaihdunnan markkerien AFOS:n ja iPINP:n pitoisuudet olivat laskeneet tsoledronihapporyhmässä.

Tutkimuksemme osoitti, että osteoporoosilääkkeenäkin käytetty tsoledronihappo on lupaava lääkehoito Modic-muutoksiin liittyvässä selkäkivussa. Lisää tutkimuksia tarvitaan kuitenkin suuremmilla aineistoilla. Väitöstutkimuksen tulokset antavat myös lisätietoa Modic-muutosten muuntumisesta tyypistä toiseen ja niiden yhteydestä seerumimarkkereihin.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024