Tukiasemien moniantennivastaanotinalgoritmit tulevaisuuden matkaviestinjärjestelmissä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, sali L10

Väitöksen aihe

Tukiasemien moniantennivastaanotinalgoritmit tulevaisuuden matkaviestinjärjestelmissä

Väittelijä

Diplomi-insinööri Tuomo Hänninen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Centre for Wireless Communications

Oppiaine

Tietoliikennetekniikka

Vastaväittäjä

Professori Jarmo Takala, Tampereen teknillinen yliopisto

Kustos

Professori Markku Juntti, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Korkean tason suunnittelutyökalut mahdollistavat tietoliikennealgoritmien FPGA/ASIC -toteutuksen suoraan C-kielen pohjalta

Väitöstyössä tutkittiin edistyksellisiä vastaanotinrakenteita, joilla saavutetaan neljännen ja viidennen sukupolven matkaviestinjärjestelmien tavoitetiedonsiirtonopeus kohtuullisella kompleksisuudella. Työssä keskitytään ns. nousevaan siirtosuuntaan eli päätelaitteesta tukiasemaan tapahtuvaan tiedonsiirtoon.

Tietokonesimulaatiot osoittavat työssä esitetyn vastaanotinrakenteen parantavan suorituskykyä huomattavasti perinteiseen tukiasemavastaanottimeen verrattuna. Vastaanottimelle ehdotetaan ilmaisinalgoritmia, joka tarjoaa parhaan kompromissin suorituskyvyn ja kompleksisuuden suhteen valitussa käyttöympäristössä. Käytännön FPGA toteutuksissa käytetään useita ns. korkean tason suunnittelutyökaluja (high-level synthesis, HLS) ja todetaan että tämä suunnittelumenetelmä on kehittynyt merkittävästi viimeisen kahdeksan vuoden aikana. HLS nopeuttaa tuotekehitysprosessia huomattavasti verrattuna käsinkirjoitettuun laitteistokuvauskieleen (esim. VHDL). Tämä suunnittelutapa saattaa osaltaan mahdollistaa kustannustehokkaan digitaalisuunnittelun säilymisen kotimaassa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024