Tumareseptori PXR lihavuudessa ja sen metabolinen säätely

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Sali F202 (Aapistie 5B). Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/62058883857?pwd=ZEo2b1dnV3k0Nk45eVRmNHBjdWVIdz09

Väitöksen aihe

Tumareseptori PXR lihavuudessa ja sen metabolinen säätely

Väittelijä

Filosofian maisteri Mikko Karpale

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Biolääketieteen tukimusyksikkö

Oppiaine

Lääketiede

Vastaväittäjä

Professori Paavo Honkakoski, Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta, Farmasian laitos

Kustos

Professori Jukka Hakkola, Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, BIolääketieteen tutkimusyksikkö

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kemikaalikuormaa aistiva reseptori häiritsee normaalia aineenvaihduntaa – huolestuttavia viitteitä kemikaalien korostuneista haitoista lihavilla

Monet kemikaalit, kuten ympäristön saasteet ja jotkin lääkkeet, nostavat riskiä sairastua metabolisiin sairauksiin, kuten esimerkiksi kakkostyypin diabetekseen, mutta mekanismia ei tunneta. Tuore väitöstutkimus tutki kemikaaleista aktivoituvaa reseptoria lihavilla hiirillä ja havaitsi, että ruokavalion aikaansaama lihavuus herkistää hiiriä reseptorin aktivaation haitallisille aineenvaihdunnallisille ominaisuuksille.

Ympäristön kemikaaleista aktivoituva Pregnaani X-reseptori (PXR) häiritsi lihavien hiirten aineenvaihduntaa rasvoittamalla maksaa, kiihdyttämällä kolesterolin synteesiä ja muuttamalla sokeriaineenvaihduntaa. Lisäksi väitöstyö havaitsi molekyläärisen mekanismin, joka selittää kemikaalien aiheuttamaa kolesterolin kohoamista. Hiirissä havaittu kolesterolisynteesin kiihtyminen toistui myös terveillä vapaaehtoisilla tehdyssä kliinisessä tutkimuksessa, jossa todettiin haitallisen LDL-kolesterolin kohoaminen.

-Jo aiemmin on tiedetty, että monet PXR:ää aktivoivat kemikaalit saattavat kohottaa kolesterolia ja LDL-kolesterolia, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun PXR:n osoitettiin välittävän ilmiötä, selventää tohtorikoulutettava Mikko Karpale Oulun yliopistosta.

PXR:n vaikutuksia aineenvaihduntaan on aiemmin tutkittu lähinnä normaalipainoisilla. Väitöstyö kartoitti aktivaation vaikutuksia lihavissa hiirissä, sillä lihavuus on keskeisin aineenvaihdunnallisille sairauksille altistava tekijä.

Ruokavalion aikaansaama lihavuus herkisti hiiriä PXR:n aktivaation haitallisille aineenvaihdunnallisille ominaisuuksille ja aktivaatio vaikutti keskeisiin metabolisen terveyden tekijöihin.

-Vielä ei tiedetä, päteekö sama ihmisiin, mutta tulos antaa huolestuttavia viitteitä kemikaalien mahdollisista korostuneista haitoista lihavilla ihmisillä, Karpale toteaa.

Tutkimus tuotti tärkeää uutta tietoa kemikaalien aiheuttamien haittojen molekyläärisista mekanismeista. Tuloksia voidaan hyödyntää kemikaaleihin liittyvien riskien tunnistamisessa ja mahdollisten kemikaalien haittojen arvioimisessa ja välttämisessä. Lisäksi reseptori saattaa toimia tulevaisuudessa lääkekohteena. Lisätutkimuksia kuitenkin tarvitaan vielä selvittämään PXR:n aktivaation vaikutusta aineenvaihdunnallisten sairauksien esiintyvyyteen ihmisillä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024