Tuotekehitys: ajurit, sidosryhmät ja asiakkaan edustus kehityksen alkuvaiheessa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Wetteri-sali (IT 115)

Väitöksen aihe

Tuotekehitys: ajurit, sidosryhmät ja asiakkaan edustus kehityksen alkuvaiheessa

Väittelijä

Diplomi-insinööri Jukka Majava

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, tuotantotalous

Oppiaine

Tuotantotalous

Vastaväittäjä

Professori Miia Martinsuo, Tampereen teknillinen yliopisto

Kustos

Professori Harri Haapasalo, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Tuotekehityksen ajureiden ja sidosryhmien määrittämisellä asiakastarpeita vastaavia tuotteita

Tässä väitöstutkimuksessa selvitettiin miten yritykset voivat parantaa tuotekehitystoimintaansa. Tutkimuksessa kartoitettiin tekijät, joiden perusteella yritykset lähtevät tekemään tuotekehitystä. Näiden tuotekehitysajurien lisäksi määritettiin miten ulkoiset ja sisäiset sidosryhmät liittyvät tuotekehitystä ajaviin tekijöihin sekä miten tärkeimpien sidosryhmien tarpeet tunnistetaan. Tutkimuksen taustalla on tuotekehityksen kasvava merkitys yritystoiminnassa. Tutkimus keskittyi kansainvälisillä markkinoilla toimiviin suomalaisiin yrityksiin. Monista tutkimuksista huolimatta yrityksillä on haasteita kehittää markkinoiden ja asiakkaiden tarpeita vastaavia tuotteita. Lisäksi tuotekehityksessä isolle, kansainväliselle, asiakaskunnalle on mukana useita erilaisia sidosryhmiä, joiden tarpeet ovat ristiriidassa keskenään. Tämän vuoksi tuotekehityksen johtamisesta on tullut entistä monimutkaisempaa.

Tutkimuksessa löydettiin useita merkittäviä tuotekehitysajureita, jotka eroavat projektien ja yritysten välillä. Tulosten perusteella yritysten pitäisi selvittää oman liiketoimintansa kannalta merkittävimmät ajurit tuotekehityksen päätöksenteon ja painopisteen parantamiseksi. Tutkimus paljasti myös ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien suhteet tuotekehitysajureihin. Tutkimuksen tulosten mukaan asiakkaat ovat tärkein ulkoinen sidosryhmä tuotekehityksessä, kun taas sisäisistä sidosryhmistä tärkeimmäksi nousi tuotehallinta.

Tutkimuksen perusteella tuotehallintatiimien tulisi johtaa asiakkaita lähellä oleviin sidosryhmiin liittyvää yhteistyötä tuotekehitysprojekteissa. Tuotehallinnan tehtäviin kuuluu asiakkaan määrittely, edustus ja asiakastarpeiden tunnistaminen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Väitöstutkimuksessa luotiin tuotekehitysajurien, tärkeimpien sidosryhmien ja asiakastarpeiden selvittämiseen pohjautuva johtamisen viitekehitys, jolla yritykset voivat parantaa tuotekehityksensä tuloksia.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024