Tutkimuksia äkillisestä umpilisäkkeen tulehduksesta koskien erityisesti ulostekiveä ja umpilisäkkeen vieruskudoksen paisetta

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollisen sairaalan luentosali 1, Kajaanintie 50

Väitöksen aihe

Tutkimuksia äkillisestä umpilisäkkeen tulehduksesta koskien erityisesti ulostekiveä ja umpilisäkkeen vieruskudoksen paisetta

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti, gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri Jari Mällinen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Lääketieteellinen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Lääketiede

Vastaväittäjä

Professori Pauli Puolakkainen, Helsingin yliopistollinen keskussairaala /Helsingin Yliopisto

Kustos

Professori Jyrki Mäkelä, Oulun Yliopisto/ Oulun yliopistollinen sairaala

Lisää tapahtuma kalenteriin

Lisää tietoa umpilisäkkeen tulehduksesta

Nykyään tiedetään, että umpilisäkkeen tulehdus ei väistämättä johda ilman leikkaushoitoa umpilisäkkeen puhkeamiseen, vaan valtaosa umpilisäkkeen tulehdustapauksista on komplisoitumattomia eli lievempää tautimuotoa. Komplisoitumaton umpilisäkkeen tulehdus on usein hoidettavissa antibioottihoidolla ilman leikkausta, kun taas komplisoitunut umpilisäkkeen tulehdus, jolloin umpilisäke on puhjennut, vaatii yleensä leikkaushoitoa. Oikean hoitotavan valinta edellyttää onnistunutta erotusdiagnostiikkaa eri tautimuotojen välillä. Komplisoitumatonta ja komplisoitunutta umpilisäkkeen tulehdusta ei ollut väitöskirjatutkimuksen mukaan mahdollista erottaa toisistaan riittävän luotettavasti ilman radiologista kuvantamista, luottaen pelkästään kliinisiin löydöksiin tai laboratoriokokeisiin. Tämä korostaa modernin kuvantamisen, kuten TT-tutkimuksen roolia umpilisäkkeen tulehduksen diagnostiikassa.

Umpilisäkkeen sisällä olevan kivimäisen ulostekappaleen eli ulostekiven tiedetään ennustavan tulehduksen yhteydessä esiintyessään umpilisäkkeen puhkeamaa ja antibioottihoidon epäonnistumista. Tästä huolimatta ulostekiven sisältävää tulehdusta ilman puhkeamaa ei nykyisin luokitella suoraan komplisoituneeksi tautimuodoksi. Väitöstutkimuksessa osoitettiin, että komplisoitumaton umpilisäkkeen tulehdus ja ulostekiven sisältävä puhkeamaton umpilisäkkeen tulehdus poikkeavat myös kudosopillisen tutkimuksen perusteella toisistaan. Väitöstutkimus tukee täten käsitystä ulostekiven sisältävän umpilisäkkeen tulehduksen komplisoituneesta luonteesta.

Umpilisäkkeen puhkeama voi joko johtaa yleistyneeseen vatsakalvon tulehdukseen tai rajautua umpilisäkkeen vieruskudoksen paiseeksi. Paise eli periappendikulaariabskessi on yleensä hoidettavissa akuutissa vaiheessa antibiootein ilman leikkausta. Tulehduksen rauhoituttua voidaan joko poistaa umpilisäke myöhemmin rauhallisessa vaiheessa tai tyytyä seuraamaan potilasta mahdollisen uusiutuvan tulehduksen varalta. Tutkimuksessa osoitettiin, että sairastettuun umpilisäkkeen vieruskudoksen paiseeseen liittyy odotettua selvästi suurempi umpilisäkkeen kasvainten riski. Riski näyttää keskittyvän yli 40-vuotiaisiin potilaisiin, minkä vuoksi umpilisäkkeen poistoa on syytä harkita sairastetun umpilisäkkeen vieruskudoksen paiseen jälkeen ainakin tässä potilasryhmässä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024