Tutkimuksia makrotaloustieteestä ja epävarmuudesta

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Arina-sali (TA105)

Väitöksen aihe

Tutkimuksia makrotaloustieteestä ja epävarmuudesta

Väittelijä

Kauppatieteiden maisteri Matti Koivuranta

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Taloustieteen yksikkö

Oppiaine

Taloustiede

Vastaväittäjä

Ph.D., tutkimusjohtaja Niku Määttänen, ETLA

Toinen vastaväittäjä

Ph.D., tutkimusjohtaja Jouko Vilmunen, Suomen Pankki

Kustos

Professori Mikko Puhakka, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Tutkimuksia makrotaloustieteestä ja epävarmuudesta

Väitöskirja koostuu kolmesta erillisestä esseestä, joiden yhdistävä tekijä on epävarmuus ja sen vaikutukset kokonaistalouden ilmiöihin.

Kahdessa ensimmäisessä esseessä tarkastellaan epätäydellisten markkinoiden talouksia, joiden tasapainon ratkaiseminen vaatii edistyneitä numeerisia menetelmiä. Molempien esseiden teemana on varallisuushyödykkeiden tuottojen selittäminen. Kolmas essee tarkastelee empiirisesti ravivedonlyöntimarkkinoita ja taloudellisia luottamusindikaattoreita.

Tutkimuksen mukaan vedonlyöjien suhtautuminen riskiin näyttää olevan vuorovaikutuksessa luottamusindikaattoreiden ja kokonaistalouden suhdanteen kanssa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024