Tutkimuksia vehnäsellun fraktioinnista – Solujen fraktioituminen painelajittelussa, hydrosyklonifraktioinnissa ja flotaatiossa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Wetteri-sali (IT115)

Väitöksen aihe

Tutkimuksia vehnäsellun fraktioinnista – Solujen fraktioituminen painelajittelussa, hydrosyklonifraktioinnissa ja flotaatiossa

Väittelijä

Diplomi-insinööri Mikko Karjalainen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, kuitu- ja partikkelitekniikka

Oppiaine

Prosessitekniikka

Vastaväittäjä

Professori Leena Paavilainen, Luonnonvarakeskus

Kustos

Professori Mirja Illikainen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Heinäkasvit uuden sukupolven biotuotetehtaan raaka-aineeksi

Heinäkasvien teollinen hyödyntäminen on länsimaissa vähäistä, vaikka raaka-ainetta on saatavilla runsaasti. Heinäkasvit sisältävät komponentteja, jotka haittaavat joko materiaalin prosessointia tai ovat haitallisia lopputuotteen ominaisuuksille.

Väitöskirjatyössä pystyttiin erottamaan vehnästä valmistettu sellu jakeisiin, joilla oli erilaiset solujen ominaisuudet sekä kemiallinen koostumus. Näin ollen haitallisia komponentteja saadaan erotettua päävirrasta ja lopputuotteen ominaisuuksia parannettua. Eri jakeet voidaan prosessoida niille optimoiduilla parametreilla, jolloin nykyisin esiintyviltä ongelmilta voidaan välttyä.

Työssä tutkittiin heinäkasvien käyttöä paperin valmistukseen, mutta jakeista on myös mahdollista rikastaa uusia tuotteita aiempaa kustannustehokkaammin. Näin heinäkasveja raaka-aineena käyttävän biotuotetehtaan tuotevalikoimaa saadaan laajennettua ja jätevirtoja minimoitua.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024