Ulkoistustyyppisten liikesuhteiden yhteensovittaminen: resurssipohjainen lähestymistapa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/67235637245

Väitöksen aihe

Ulkoistustyyppisten liikesuhteiden yhteensovittaminen: resurssipohjainen lähestymistapa

Väittelijä

Filosofian maisteri Syed Mubaraz

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Markkinoinnin, johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan yksikkö

Oppiaine

Logistiikka

Vastaväittäjä

Professori ‪Kajsa Hulthén, Chalmersin teknillinen yliopisto

Kustos

Professori Jari Juga, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Resurssien yhteensovittaminen ulkoistamistyyppisten liikesuhteiden tehostamiseksi

Ulkoistamistyyppiset liikesuhteet ovat hyvin tavallisia logistiikassa. Ulkoistaminen auttaa yrityksiä sopeutumaan markkinoiden vaihteluihin ja hyödyntämään erikoistuneiden palveluyritysten resursseja ja osaamista.

Ulkoistussuhteissa palvelutarjoajat ja asiakasyritykset yhteensovittavat fyysisiä resursseja, pääomaa, teknologiaa, henkilöresursseja, prosesseja ja osaamista. Ulkoistussuhteen alussa yritykset määrittelevät sopimukselliset puitteet yhteisten resurssien ja osaamisen hyödyntämiseksi ja kehittämiseksi.

Tämä edellyttää toimintatapojen ja prosessien yhdenmukaistamista. Suhteen kehittyessä yritykset arvioivat toimintatapojaan ja sopeuttavat resurssien käyttöä. Resurssien käyttöä ja toteutuneita kustannuksia arvioidaan suhteessa tavoitetasoon yhteistyösuhteen edelleen kehittämiseksi.

Toimintaprosesseja pyritään tehostamaan jatkuvasti yhteisen koordinoinnin avulla. Itsenäisesti toimivat osapuolet voivat nopeasti lisätä tai vähentää tarvittavaa resurssipohjaa vastatakseen muuttuviin tarpeisiin. Organisaatiokulttuuri vaikuttaa asenteisiin ja sitoo yhteen yritysten resursseja, toimintoja ja toimijoita. Yhteistyön kautta osapuolet luovat puitteet toimivalle ja harmoniselle suhteelle ulkoistamiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024