Usean antennin koodattu välimuisti epäsymmetriseen sisällön toimitukseen

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

L10

Väitöksen aihe

Usean antennin koodattu välimuisti epäsymmetriseen sisällön toimitukseen

Väittelijä

Master of Science Hamidreza Bakhshzad Mahmoodi

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, CWC - Radioteknologiat

Oppiaine

Tietoliikennetekniikka

Vastaväittäjä

Professori Camilla Hollanti, Aalto yliopisto

Kustos

Professori Antti Tölli, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Välimuistin suunnittelu ja datan toimitus koodatun välimuistimenetelmän avulla moniantennitekniikoilla

Huomattava internet-liikenteen kasvu on liitetty edistyneiden palveluiden nousuun, kuten holografinen teleportaatio, aivo-tietokone -vuorovaikutus, digitaaliset kaksoiskappaleet ja laajennettu todellisuus (XR), erityisesti viihde-, koulutus-, terveys- ja kulttuurialoilla. Vastatakseen kasvaneeseen tarpeeseen korkeille datanopeuksille ja vähäiselle viiveelle, on tutkittu välimuistin integrointia reunatietokoneisiin, sijoittamalla laskentaresursseja lähemmäksi käyttäjiä ja ennakkosäilyttämällä usein käytettyä sisältöä. Kuitenkin datavetoiset XR-sovellukset asettavat haasteita varastoinnin ja kaistanleveyden rajoituksista johtuen välimuistiresursseille.

Tähän tarkoitukseen on tässä tutkimuksessa esitelty kattava välimuistin
hyödyntämiskehys, joka yhdistää sijaintitietoisen koodatun välimuistin, moniantennilähetetyn sisällön toimituksen ja laitteesta laitteeseen -viestinnän (D2D) edut. Haasteet liittyen datavetoisiin sovelluksiin kuten langattomat XR-ympäristöt, missä käyttäjät kuluttavat multimedia-sisältöä samalla osallistuen aktiivisesti virtuaaliseen ympäristöönsä, ovat erityisesti käsittelyn kohteena. Erityisesti ehdotetaan yhtenäistä sijaintitietoista moniantennin koodattua välimuistia ja sisällön toimitusjärjestelmää, joka koostuu useista keskeisistä elementeistä. Aluksi uusi muistin allokaatioprosessi optimoi välimuistin sijoittelun ottaen huomioon käyttäjien yhteysolosuhteet, allokoimalla suurempia välimuistiosuuksia pyydetyille sisällöille langattomissa yhteyksien pullonkauloissa. Tämän jälkeen epäsymmetristä välimuistin sijoittelua käytetään tehokkaiden koodisanojen räätälöimiseksi käyttäjille sisällön toimituksen aikana. Kehitetyt algoritmit tasapainottavat globaalin ja paikallisen välimuistin hyötyjä sopeutuen epävakaan langattoman yhteyden dynamiikkaan. Tämä johtaa huonon yhteyden alueilla pienempien resurssien käyttöön, kun taas paremman yhteyden alueilla nopeudet ovat korkeampia

Jotta voitaisiin hyötyä lähellä olevista käyttäjistä, joilla on ei-päällekkäisiä välimuistisisältöjä, tutkitaan myös D2D-integroituja CC-järjestelmiä. Toteutettu urakaksivaiheinen siirtostrategia, jossa paikallinen D2D-sisällön vaihto tapahtuu ennen alalinkin (DL) tiedonsiirtoa, antaa merkittäviä etuja. Ensinnäkin paikallinen datan vaihto lähellä olevien käyttäjien kesken nostaa keskimääräistä toimitusnopeutta, helpottaen DL-vaiheen kuormitusta. Toiseksi DL-säteenmuodostuksen monimutkaisuus vähenee merkittävästi, mikä johtaa resurssien tehokkaampaan käyttöön. D2D-vaiheessa uusi vähäisen monimutkaisuuden algoritmi valitsee optimaaliset käyttäjäosajoukot sisällön vaihtoon, tasapainottaen suorituskykyä ja laskennallista tehokkuutta.

Viimeksi päivitetty: 15.4.2024