Uudet histologiset ennustetekijät mahasyövässä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Lääketieteellisen tiedekunnan luentosali F202, etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/8022204813

Väitöksen aihe

Uudet histologiset ennustetekijät mahasyövässä

Väittelijä

Lääketieteen kandidaatti Niko Kemi

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Syövän ja translationaalisen lääketieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Patologia

Vastaväittäjä

Professori Olli Carpén, Helsingin yliopisto

Kustos

Dosentti Joonas Kauppila, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Uudet histologiset ennustetekijät mahasyövässä

Mahasyöpä on huonoennusteinen sairaus. Sen ainoa parantava hoitomuoto on leikkaus. Leikkauksen jälkeisen hoidon suunnitteluun käytetään potilaan syövän käyttäytymisestä kertovia ennustetekijöitä. Väitöstutkimuksessa käytettiin hematoksyliini-eosiini-värjättyjä laseja, joita käytetään rutiinisti patologin kasvaimesta tekemässä tutkimuksessa.

Väitöstyön tavoitteena oli tutkia näistä rutiinivärjäyksistä analysoitavia uusia ennustetekijöitä, joiden avulla mahasyöpäpotilaiden leikkauksen jälkeistä ennustetta voitaisiin mahdollisesti arvioida paremmin.

Väitöstyön aineistona käytettiin 583:n OYS:ssa ja 158:n Keski-Suomen keskussairaalassa leikkaushoidettujen mahasyöpäpotilaan kliinisiä tietoja ja patologin lausuntoihin käytettyjä arkistoituja laseja. Lisäksi yhden tutkitun ennustetekijän, tuumori-stroomasuhteen, ennustemerkitystä mahasyövässä tutkittiin tekemällä systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi aiheesta julkaistuista tutkimuksista.

Väitöstutkimuksessa todettiin kasvainsolujen ja kasvainalueen pääasiassa sidekudoksesta muodostuvan strooman määrää mittaavan tuumori-stroomasuhteen, kasvaimesta irtoavien yksittäisten solujen ja pienten soluryhmien määrän laskemiseen perustuvan kasvaimen silmikoinnin, kasvaimen sidekudosrakenteeseen perustuvan strooman kypsyyden ja kasvaimen reunan immuunisolumäärän arviointiin perustuvan Klintrup-Mäkinen-asteen todettiin olevan itsenäisiä ennustetekijöitä mahasyövässä.

Tuumori-stroomasuhteen ja tuumorin silmikoinnin analysoinnin toistettavuuden todettiin olevan hyvä, ja strooman kypsyyden ja Klintrup-Mäkinen-asteen kohtalainen. Tuumori-stroomasuhteen ennustemerkitys mahasyövässä on suuri sitä käsittelevistä tutkimuksista tehdyn meta-analyysin perusteella.

Kaikki väitöstutkimuksessa tutkitut ennustetekijät ovat helposti ja nopeasti arvioitavissa kliinisessä työssä käytettävissä rutiinivärjätyistä laseista. Tutkittuja ennustetekijöitä voidaan mahdollisesti hyödyntää tulevaisuudessa mahasyöpäpotilaiden hoidon suunnittelussa ilman merkittäviä lisäkustannuksia.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024