Uusia röntgenmenetelmiä nivelrikon kliiniseen diagnostiikkaan

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 7

Väitöksen aihe

Uusia röntgenmenetelmiä nivelrikon kliiniseen diagnostiikkaan

Väittelijä

Terveystieteiden maisteri Jukka Hirvasniemi

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö

Oppiaine

Lääketieteellinen fysiikka ja tekniikka

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Martin Englund, Lundin yliopisto, Ruotsi

Kustos

Akatemiatutkija Simo Saarakkala, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Röntgenkuvausmenetelmillä voidaan havaita jo varhaisia nivelrikkomuutoksia

Väitöstutkimuksessa kehitettiin menetelmiä, joilla varhaisia nivelrikkomuutoksia pystytään havaitsemaan röntgenkuvasta ja tietokonetomografiasta aiempaa tarkemmin. Tutkimuksessa osoitettiin, että tavallisesta röntgenkuvasta nähtävä luun kaksiulotteinen rakenne liittyy luun todelliseen kolmiulotteiseen rakenteeseen. Tavalliseen röntgenkuvaukseen perustuvat menetelmät ovat halvempia ja helpommin saatavilla kuin kolmiulotteiset tietokonetomografia- ja magneettikuvausmenetelmät.

Ennestään on tiedetty, että tietokonetomografialla nähdään hyvin luun kolmiulotteinen rakenne. Väitöstutkimuksessa osoitettiin myös, että jos polviniveleen annostellaan varjoainetta, saadaan luun lisäksi samanaikaisesti tietoa myös nivelruston kunnosta.

Nivelrikko aiheuttaa merkittävää kärsimystä potilaille ja sillä on suuri taloudellinen vaikutus yhteiskuntaan. Nivelrikossa luuta ympäröivä nivelrustokudos rappeutuu ja rustonalaisen luun rakenne muuttuu. Nykyisin käytössä olevat nivelrikon kuvantamismenetelmät ovat tulkinnanvaraisia eivätkä riittävän tarkkoja sairauteen liittyvien varhaisten muutosten osoittamiseen.

Väitöstutkimuksessa kehitetyt röntgenmenetelmät tarjoavat nykyisiä kliinisessä käytössä olevia menetelmiä tarkemman kuvan nivelrikkomuutoksista. Nivelrikkoon ei ole olemassa parantavaa hoitoa ja nyt kehitettyjä menetelmiä voitaisiinkin soveltaa esimerkiksi nivelrikon uusiin hoitoihin tähtäävissä tutkimuksissa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024