Uusienglantilaisten pikkukaupunkien rakentuminen Alice Hoffmannin Massachusettsiin sijoittuvissa teoksissa: kulttuuri-imagologinen tutkimus miljöistä ja yhteisöistä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Kuusamonsali (YB 210)

Väitöksen aihe

Uusienglantilaisten pikkukaupunkien rakentuminen Alice Hoffmannin Massachusettsiin sijoittuvissa teoksissa: kulttuuri-imagologinen tutkimus miljöistä ja yhteisöistä

Väittelijä

Filosofian maisteri Eva-Jo Jylhä

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Humanistinen tiedekunta, englantilainen filologia

Oppiaine

Englantilainen filologia

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Bent Sorensen, Aalborg University, Tanska

Kustos

Professori Anthony Johnson, Åbo Akademi

Lisää tapahtuma kalenteriin

Paikan merkitys identiteetin rakentumisessa

Väitöskirja osoittaa Alice Hoffmanin uusienglantilaisiin pikkukaupunkeihin sijoittuvien teosten analyysin avulla, miten kirjailijat voivat käyttää ja muokata teoksissaan mielikuvia paikoista luodessaan tunnesiteitä yksilöiden, yhteisöjen ja miljöiden välille.

Tutkimus havainnollistaa, kuinka kaunokirjallisuutta voidaan tutkia aineistona, joka vastaa arkielämään liittyviin kysymyksiin: Miten yksilöt ja yhteisöt luovat siteitä erilaisiin paikkoihin ja fyysisiin miljöihin? Miten paikka ja identiteetti liittyvät toisiinsa? Miten kertomamme tarinat rakentavat narratiivista identiteettiämme? Mikä rooli kulttuurisilla mielikuvilla on identiteetin rakentamisessa?

Alice Hoffman käsittelee teoksissaan paikan ymmärryksen ja nostalgisuuden merkitystä muun muassa henkilöhahmojen kokemalle juurettomuudelle. Väitöskirja osoittaa, miten historia ja muisti toimivat rakentaen mytologista paikan identiteettiä. Kokonaisuudessaan tutkimus tarkastelee kaunokirjallisuuden kautta, kuinka yksilöt käyttävät mielikuvia käsitteellistääkseen omaa menneisyyttään, ympäristöään ja identiteettiään.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024