Vaatimusten fiksaatio: Määrittelyjen muodollisuuden vaikutus suunnittelun luovuuteen

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

L2, Linnanmaa

Väitöksen aihe

Vaatimusten fiksaatio: Määrittelyjen muodollisuuden vaikutus suunnittelun luovuuteen

Väittelijä

Luonnontieteiden maisteri Rahul Prem Mohanani

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Empiirinen ohjelmistotuotanto ohjelmistoissa, järjestelmissä ja palveluissa (M3S)

Oppiaine

Empiirinen ohjelmistotuotanto

Vastaväittäjä

Professori Pekka Abrahamsson, Jyväskylän yliopisto

Kustos

Apulaisprofessori Burak Turhan, Monash University

Lisää tapahtuma kalenteriin

Vaatimusmäärittelyt vähentävät suunnittelun luovuutta

Ohjelmistotuotannon tutkijoiden keskuudessa on laaja yksimielisyys järjestelmän tarpeiden ja suunnittelun luovuuden ymmärtämisen kriittisyydestä ohjelmistoprojektien menestyksessä. Tämä on motivoinut monia ohjelmistotuotannon vaatimusmäärittelyprosessien parantamiseen liittyviä tutkimuksia. Harvassa on tarkasteltu tarpeiden esitystavan (eli muotoilun) ja luovan suunnittelun lopputuloksen välistä yhteyttä. Tässä väitöskirjassa tarkastellaan tarpeiden muodollisempien esitystapojen vaikutuksia suunnittelun luovuuteen. Aluksi toteutettiin kaksi systemaattista kirjallisuuskatsausta referoimaan kognitiivisia harhoja ja luovuuden käsitteellistämistä (eli ymmärrettävyyttä, arviointia ja parantamista) ohjelmistotuotannossa. Tämän jälkeen tehtiin kaksi koetta tarpeiden muotoilun vaikutuksien tutkimiseksi, ensin vaatimuksina (yleisesti) ja sitten tärkeysjärjestykseen laitettuina vaatimuksina suhteessa suunnittelun luovuuteen. Lopuksi, protokollatutkimuksella selvitettiin taustalla olevia kognitiivisia mekanismeja selittämään syitä muodollisina vaatimuksina esitettyjen tarpeiden vaikutuksista luovuuteen. Vaikka kokeiden tulokset osoittavat määrittelyjen muodollisuuden vaikuttavan negatiivisesti suunnittelun luovuuteen, protokollatutkimuksen tulokset viittaavat fiksaation vaikuttavan negatiiviseen yhteyteen määrittelyjen muodollisuuden ja suunnittelun luovuuden välillä. Kaiken kaikkiaan, väitöskirjan tulokset esittävät muodollisempien ja strukturoidumpien tarpeiden esitystapojen aiheuttavan vaatimusten fiksaatiota – taipumusta pitää luottamusta ja tärkeyttä tarpeiden muodollisten vaatimusten ilmaisun ansioina – joka vaikuttaa suunnittelun luovuuteen heikentäen ohjelmistotuotannon menestymisen mahdollisuutta.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024