Vahvistusharhan ja aikataulupaineen vaikutukset ohjelmistojen testauksessa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

L6, Linnanmaa

Väitöksen aihe

Vahvistusharhan ja aikataulupaineen vaikutukset ohjelmistojen testauksessa

Väittelijä

Filosofian maisteri Iflaah Salman

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Empiirinen ohjelmistotuotanto ohjelmistoissa, järjestelmissä ja palveluissa (M3S)

Oppiaine

Tietojenkäsittelytiede

Vastaväittäjä

Professori Oscar Pastor, Universidad Politécnica de Valencia

Kustos

Apulaisprofessori Burak Turhan, Monash University

Lisää tapahtuma kalenteriin

Vahvistusharhan ja aikataulupaineen vaikutukset ohjelmistojen testauksessa

Vahvistusharha tarkoittaa taipumusta hakea ennakko-odotuksia vahvistavaa todistusaineistoa. Ohjelmistotestaajien vahvistusharha tarkoittaa taipumusta varmistaa ohjelmiston oikea toiminta mieluummin kuin hakea siitä virheitä. Psykologinen tutkimus esittää, että aikataulupaine voi lisätä vahvistusharhaa heikentämällä työn analyyttista tarkastelua. Aikataulupainetta pidetään ohjelmistotekniikan soveltamiseen kielteisesti vaikuttavana asiana, minkä johdosta sen vaikutus vahvistusharhaan voi heikentää ohjelmiston laatua. Tarkastelimme ohjelmistotestaajien vahvistusharhaa tutkimalla aikataulupaineen vaikutusta vahvistusharhaan ja testaajien käsitykseen testauksen tehokkuudesta. Lisäksi tutkimme, mitkä muut tekijät johtavat ohjelmistotestauksen vahvistusharhaan, ja millä tavoin. Kehitimme teorian vahvistusharhaan johtavista tekijöistä haastattelemalla ohjelmistotestauksen ammattilaisia. Kehitetyssä teoriassa aikataulupaine osoittautui merkittäväksi vahvistusharhan tekijäksi. Ammattimaiset ohjelmistotestaajat haluavat mieluummin validoida ohjelmiston oikean toiminnan aikataulupaineessa. Vahvistusharha ilmeni ohjelmistotestauksen opiskelijoilla toteutetussa kokeellisessa tutkimuksessa, mutta aikataulupaine ei kuitenkaan lisännyt testaajien vahvistusharhaa. Toisessa kokeellisessa tutkimuksessa ohjelmistotestauksen opiskelijoilla käsitys työn tehokkuudesta säilyi riippumatta aikataulupaineesta. Johtopäätös on, että ohjelmistotestaajien on syytä kehittää tietoisuuttaan vahvistusharhasta ja parantaa käsitystään työn tehokkuudesta parantaakseen testaustyötä. Teollisuudessa automaattinen testaus voi lieventää aikataulupaineen aiheuttamaa vahvistusharhaa nopeuttamalla testisarjoja.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024