Vakavasti psyykkisesti sairaiden vanhempien jälkeläisten kardiometabolinen riski ja tautikuolleisuus

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Rakennus PT1 Psykiatrian laitos (Peltolantie 17)

Väitöksen aihe

Vakavasti psyykkisesti sairaiden vanhempien jälkeläisten kardiometabolinen riski ja tautikuolleisuus

Väittelijä

LL Maria Protsenko

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Kliinisen lääketieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Psykiatria

Vastaväittäjä

Professori Sami Pirkola, Tampereen yliopisto

Kustos

Professori Juha Veijola , Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Vanhemman mielenterveyden häiriö saattaa lisätä jälkeläisten riskiä kardiometabolisiin sairauksiin

Mielenterveyshäiriöt ovat yhteydessä ruumiillisiin sairauksiin. Tämä johtunee sekä ympäristötekijöistä että perintötekijöistä. Mielenterveyshäiriöitä on yleisemmin toisissa suvuissa kuin toisissa. Jos jompikumpi vanhempi sairastaa mielenterveyshäiriötä, lapsi on altis sairastumaan myös mielenterveyshäiriöön. Vanhemman mielenterveyden häiriön ja jälkeläisten kardiometabolisten sairauksien ja tautikuolleisuuden välisestä yhteydestä on kuitenkin saatavilla vain vähän tutkimustietoa.

Väitöstutkimuksessa selvitettiin vakavaa mielenterveyden häiriötä sairastavien vanhempien jälkeläisten pitkäaikaista kardiometabolista sairastavuutta ja tautikuolleisuutta. Tutkimus perustui Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohorttiin, joissa tutkittavia on seurattu raskausajalta lähtien. Tietoja kerättiin kyselytutkimuksista ja pitkittäisistä rekisteriaineistoista.

Vakavaa mielenterveyden häiriötä sairastavien vanhempien jälkeläisillä oli jonkin verran suurentunut riski kardiometabolisiin sairauksiin. Vakavaa mielenterveydenhäiriötä sairastavien vanhempien miespuoleisilla jälkeläisillä oli suurentunut iskeemisen sydänsairauden, hyperlipidemian, lihavuuden ja verenpainetaudin riski. Lihavuuden riski oli kohonnut vaikeaa mielenterveyden häiriötä sairastavien vanhempien jälkeläisillä, erityisesti äitien. Vakavaa mielenterveydenhäiriötä sairastavien vanhempien naispuoleisilla jälkeläisillä oli osittain lisääntynyt riski häiriöihin kardiometabolisissa riskitekijöissä. Heillä oli lisääntynyt riski korkeampaan glukoositasoon ja suurentuneeseen vyötärönympärykseen. Tautikuolleisuuden riski ei kuitenkaan jälkeläisillä ollut suurentunut.

Vanhemman vaikealla mielenterveydenhäiriöllä on havaittava vaikutus jälkeläisten fyysiseen terveyteen. Vanhemman vaikean mielenterveyden häiriön vaikutus jälkeläisten fyysiseen terveyteen on kuitenkin monimutkainen kysymys.
Viimeksi päivitetty: 23.8.2023