Vakuuttavien tietojärjestelmien kehittäminen -
Viitekehys käyttäytymisen muutosta tukevien tietojärjestelmien suunnitteluun ja arviointiin ja sen soveltuvuus e-Health-kontekstissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Wetteri-sali (IT115)

Väitöksen aihe

Vakuuttavien tietojärjestelmien kehittäminen -
Viitekehys käyttäytymisen muutosta tukevien tietojärjestelmien suunnitteluun ja arviointiin ja sen soveltuvuus e-Health-kontekstissa

Väittelijä

Filosofian maisteri Marja Harjumaa

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, tietojenkäsittelytieteiden laitos

Oppiaine

Tietojärjestelmätiede

Vastaväittäjä

Professori Marko Turpeinen, Aalto-yliopisto

Kustos

Professori Harri Oinas-Kukkonen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Vakuuttavan teknologian suunnittelu ja arviointi

Sosiaali- ja terveyspalvelut erityisesti länsimaissa ovat isojen haasteiden edessä. Sinänsä myönteinen kehitys diagnostiikan ja hoidon paranemisessa on johtanut sietämättömään kustannusten kasvuun. Jatkossa huomio tulisikin kiinnittää sairauksien ennaltaehkäisemiseen ja elintapasairauksien hoidon tukemiseen. Digitaaliset terveyspalvelut tulisi saada osaksi ihmisten arkea.

Teknologia voi auttaa ihmisiä muuttamaan käyttäytymistään. Puhutaan vakuuttavasta teknologiasta, joka perustuu yleisesti tunnettuihin suostuttelustrategioihin ja -periaatteisiin. Liian usein vakuuttavaa teknologiaa kehitetään jäljittelemällä olemassa olevia kaupallisia hyvinvointituotteita, eikä käyttäytymisen muutoksen teoreettisia lähtökohtia ja taustoja oteta tarpeeksi huomioon.

Väitöskirja käsittelee vakuuttavien tietojärjestelmien suunnitteluun ja arviointiin tarkoitettua viitekehystä. Viitekehys määrittelee joukon postulaatteja, jotka auttavat ymmärtämään mitä vakuuttava teknologia on. Sen lisäksi se kuvaa vakuuttavien tietojärjestelmien kehitysprosessin sekä joukon suostutteluperiaatteita. Olennaista tietojärjestelmäkehityksessä on ymmärtää syvällisesti käyttäytymisen muutoksen tavoite sekä käyttökonteksti ja vasta sen jälkeen määritellä tilanteeseen sopivat toiminnallisuudet. Viitekehys auttaa viemään tutkimusta eteenpäin ja kehittämään uudenlaisia henkilökohtaisia digitaalisia terveyspalveluita.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024