Välilevyrappeumaan liittyvät nikaman luuydinmuutokset (Modic): Yhteys luun aineenvaihduntaan ja alaselkäkipuun sekä tsoledronihappohoidon vaikutus

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 7, etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/66382607129?pwd=bll4K2x5Y29kVCtJaUNsUDZCOTZ3dz09

Väitöksen aihe

Välilevyrappeumaan liittyvät nikaman luuydinmuutokset (Modic): Yhteys luun aineenvaihduntaan ja alaselkäkipuun sekä tsoledronihappohoidon vaikutus

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Jyri Järvinen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopiston tutkijakoulu, Medical Research Center Oulu

Oppiaine

Radiologia

Vastaväittäjä

Dosentti Pekka Niemi, Turun yliopisto

Kustos

Professori Jaakko Niinimäki, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Selän välilevyrappeumaan liittyvät luuydinmuutokset ovat yhteydessä kiihtyneeseen luun aineenvainduntaan ja alaselkäoireisiin

Alaselkäoireet, kuten kipu ja toimintakyvyn lasku, ovat laajaa väestojoukkoa koskeva kansanterveydellinen ja -taloudellinen ongelma. Selkärangan välilevyrappeumaan liittyvien luuydinmuutosten, Modic-muutosten, on epäilty liittyvän alaselkäoireisiin. Modic-muutokset jaetaan kolmeen päätyyppiin (1, 2, 3) ja ne näkyvät magneettikuvauksessa rappeutunutta välilevyä ympäröivien nikamien luurakenteessa. Modic-muutosten alueella on todettu aiemmin kudosnäytteissä viitteitä kiihtyneestä luun aineenvaihdunnasta. Niiden hoitoon ei ole toistaiseksi täsmälääkettä.

Väitöskirjan osatöissä on tutkittu Modic-muutosten yhteyttä luun aineenvaihduntaan luustokartassa (poikittaistutkimus), yhteyttä kipuun ja toimintakyvyn laskuun (2 v. seurantatutkimus) sekä hoitovastetta suonensisäiseen kerta-annoshoitoon tsoledronihapolla (satunnaistettu kaksoisokkotutkimus).

Luun aineenvaihdunta todettiin kohonneeksi Modic tyyppi 1:n alueella, joka kuvastaa tämän tyypin tulehduksellista ja aktiivista luonnetta. Seurantatutkimuksessa todettiin, että Modic tyyppi 1 on muita tyyppejä selvemmin yhteydessä alaselkäoireisiin. Hoitokokeilututkimuksessa havaittiin Modic tyyppi 1:n muuttumista tyyppi 2:n suuntaan ja Modic tyyppi 1:n tilavuuden pienentymistä, mutta nämä tulokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.

Tutkimusten yhteenvetona voidaan todeta, että Modic tyyppi 1 liittyy muita Modic-tyyppejä useammin kiihtyneeseen luun aineenvaihduntaan ja alaselkäoireisiin. Tsoledronihappo saattaa tarjota vaihtoehdon Modic tyyppi 1:n hoitoon, mutta tämän vahvistaminen vaatii lisää laadukkaita tutkimuksia tulevaisuudessa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024