Vanhemman psykoosi sekä skitsofrenian ja muiden psykoosien riski- ja suojaavat tekijät - Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortti

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Kontinkangas, lääketieteellisen tiedekunnan luentosali F202, Aapistie 5B

Väitöksen aihe

Vanhemman psykoosi sekä skitsofrenian ja muiden psykoosien riski- ja suojaavat tekijät - Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortti

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Emmi Keskinen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, neurotieteiden tutkimusryhmä / psykiatria

Oppiaine

Psykiatria

Vastaväittäjä

Professori Jaana Suvisaari, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki

Kustos

Professori Jouko Miettunen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Psykoosilta suojaavia tekijöitä löydetty

Psykoosilta suojaavia tekijöitä on tutkittu erittäin vähän, ja tämä väitöstutkimus osoittaa, että suojaavia tekijöitä on löydettävissä. Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että raskauden, synnytyksen sekä lapsuuden ajan riskitekijät skitsofrenialle ja muille psykooseille ovat erilaisia psykoosisairaiden vanhempien lapsilla ja muulla väestöllä.

Erityisesti lapsen suuri syntymäkoko, äidin korkea ikä ja suuri sisarusten lukumäärä lisäsivät skitsofrenian riskiä henkilöillä, joiden vanhemmalla on psykoosisairaus. Psykoosisairaiden vanhempien lapsilla viivästynyt motorinen kehitys lapsuudessa oli suhteellisesti yleisempää ja se myös lisäsi skitsofrenian riskiä. Sen sijaan hyvän koulumenestyksen, liikuntaharrastusten, vanhempien työssäkäynnin, kahden vanhemman perheen ja toivottuna syntymisen tunnistettiin suojaavan psykoosilta.

Väitöstutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, ovatko raskauden, synnytyksen ja lapsuuden ajan riskitekijät ja suojaavat tekijät keskenään erilaisia henkilöillä, joiden vanhemmalla on psykoosisairaus verrattuna niihin, joiden vanhemmilla ei ole psykoosia. Tutkimusväestönä oli Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortti, jossa seurattiin yli 10 000 Pohjois-Suomessa syntynyttä henkilöä 46 vuoden ikään asti.

Skitsofreniaa sairastaa Suomessa n. 1 prosentti väestöstä ja kaikkia psykooseja n. 3,5 prosenttia. Skitsofrenia on osittain perinnöllistä. Vanhemman psykoosisairauteen liittyy 7-kertainen psykoosiriski lapsella. Aikaisemmat tutkimukset ovat paljastaneet useita varhaisia psykoosien riskitekijöitä sekä psykoosia edeltäviä käyttäytymisen ja oppimisen häiriöitä. Nämä häiriöt ja riskitekijät ovat havaittavissa jo vuosia ennen itse sairastumista.

Tutkimalla psykoosien riskitekijöiden lisäksi psykoosilta suojaavia tekijöitä, voidaan kehittää riskitekijöitä ennaltaehkäiseviä keinoja sekä vahvistaa suojaavia tekijöitä sairastumisriskin pienentämiseksi. Psykoosien ennaltaehkäisyllä voitaisiin saavuttaa suuria yhteiskunnallisia säästöjä sekä ratkaisevasti vähentää sairastuneen ja hänen omaistensa kärsimyksiä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024