Vanhempimielikuvat lapsuuden kokemusten välittäjinä: vaikutukset parisuhteen laatuun ja hyvinvointiin aikuisuudessa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Julkinen puolustus etäyhteyden kautta (Teams)

Väitöksen aihe

Vanhempimielikuvat lapsuuden kokemusten välittäjinä: vaikutukset parisuhteen laatuun ja hyvinvointiin aikuisuudessa

Väittelijä

Kasvatustieteen maisteri (kasvatuspsykologia) Annukka Kiviniemi

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, PEDEGO tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto, Lastenpsykiatria

Oppiaine

Lastenpsykiatria

Vastaväittäjä

Dosentti Jari Sinkkonen, Helsinki

Kustos

Professori Hanna Ebeling, Oulu

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Vanhempimielikuvat lapsuuden kokemusten välittäjinä: vaikutukset parisuhteen laatuun ja hyvinvointiin aikuisuudessa

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vanhempimielikuvien yhteyttä aikuisuuden hyvinvointiin.

Kolmen osajulkaisun kokonaisuudessa tutkittiin: a) nuorten aikuisten (28–29 v.) kasvuvuosien vanhemmista muodostettujen mielikuvien yhteyttä parisuhdetyytyväisyyteen, b) sukupuolieroja vanhempimielikuvien, parisuhdetyytyväisyyden ja näiden välisten yhteyksien suhteen, c) liittyvätkö jälkeläisten vanhempimielikuvat heidän ahdistus- ja masennusoireisiinsa. Lisäksi tutkittiin, liittyykö äidin itsensä ilmoittama arvio hänen omasta ankaruudestaan (lapsen ollessa 7-vuotias) ja 28–29-vuotiaiden jälkeläisten muistama lapsuudessa koettu kasvatus/kuri heidän vanhempimielikuviinsa ja tämänhetkisiin ahdistuneisuus- ja masennusoireisiinsa.

Sekä äidin että isän keskusteleva ja asioita perusteleva dialoginen kasvatusote liittyi mielikuviin kannustavasta ja sosiaalisesta vanhemmasta, jotka puolestaan heijastuivat positiivisesti jälkikasvun parisuhteen laatuun. Lisäksi isän keskusteleva ja asioita perusteleva kasvatusote näytti suojaavan jälkikasvua ahdistuneisuus- ja masennusoireilta.

Rajoittavaa- ja ruumiillista rankaisua löytyi dominoivan vanhempimielikuvan taustalta ja mielikuvat dominoivasta äidistä ja isästä heijastuivat riitaisaan parisuhteeseen sekä ahdistus- ja masennusoireisiin. Lisäksi mielikuva dominoivasta isästä altisti epävakaaseen ja alistavaan/alistuvaan parisuhteeseen. Myös äidin tiukkuus hänen itsensä arvioimana liittyi jälkeläisten dominoivaan vanhempimielikuvaan sekä ahdistuneisuus- ja masennusoireisiin.

Lapsuudessa koettu kasvatus/kuri näyttäisi heijastuvan vanhempimielikuviin, jotka puolestaan vaikuttavat jälkeläisten parisuhteen laatuun ja hyvinvointiin. Tässä tutkimuksessa varsinkin isän keskustelevalla ja asioita perustelevalla kasvatusotteella oli myönteisiä vaikutuksia ja isämielikuvien merkitys korostui.

Tutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään lapsuuden ihmissuhteiden merkitystä parisuhteen ja aikuisuuden hyvinvoinnin taustalla.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023