Vanhusten toiminnan etäopastus valoprojektiolla

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, sali TA 105

Väitöksen aihe

Vanhusten toiminnan etäopastus valoprojektiolla

Väittelijä

Filosofian maisteri Muhammad Zeeshan Asghar

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Tietojenkäsittelytiede

Oppiaine

Tietojenkäsittelytiede

Vastaväittäjä

Professori Yoshitsugu Manabe, Graduate School of Advanced Integration Science, Chiba University, Japani

Kustos

Professori Petri Pulli, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Vanhusten toiminnan etäopastus valoprojektiolla

Vanhusten toiminnan etäopastus valoprojektiolla

Tämä väitöskirja keskittyy kehittämään ratkaisuja vanhusten päivittäisten tehtävien etänä tapahtuvaan ohjaukseen. Menetelmällisesti tämä tutkimus soveltaa suunnittelutiedettä, jossa ratkaisuja suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan toistuvina iteraatiokierroksina. Työssä kehitettiin kaksi ratkaisua ulkotiloissa tapahtuvaan jalan liikkumisen opastukseen laservalolla ja neljä ratkaisua sisätiloissa tapahtuvaan ruuanlaittoon kiinteästi keittiöön sijoitetuilla projektoreilla. Näiden ratkaisujen käyttökelpoisuus ja käytettävyys arviotiin käyttäjäryhmällä, joka koostui vanhuksista, joista osa kärsi muistin vajaatoiminnasta.

Vanhusten ikääntyminen tuo mukanaan fyysistä ja kognitiivista kunnon heikkenemistä, mikä haastaa heidän kykynsä suoriutua päivittäisistä rutiineista. Lisättyä todellisuutta (AR-tekniikkaa) voidaan käyttää etäopastamaan vanhuksia päivittäisissä askareissa. Apuvälineet, kuten erilaiset varolaitteet, puhelimet ja videoneuvotteluyhteydet, ovat vanhusten ja heidän avustajien käytettävissä. Nämä apuvälineet vaativat yhteydenpitoa ja huomiota. Näistä tekniikoista erityisesti projektiopohjainen lisätty todellisuus soveltuu vanhuksille, koska opastustieto voidaan näyttää millä tahansa pinnalla tai esineellä vaatimatta vanhukselta toimenpiteitä ja käyttämättä laitteita.

Tulokset demonstroivat joidenkin kohteeksi valittujen toimintojen osalta, miten voidaan kehittää vanhusten päivittäisen toiminnan opastusjärjestelmiä, joissa on etäavustaja.

Olemassa oleviin vanhusten käyttämiin käyttöesineisiin, laitteisiin ja tiloihin voidaan lisätä lisätyn todellisuuden valaistusvarustus. Tutkimustulokset antavat myös viitteitä lisätyn todellisuuden laajemmasta soveltuvuudesta muihinkin päivittäisiin toimintoihin, kuten ostoksilla käyntiin ja astioiden tiskaukseen ja siten parantaa vanhusten itsenäistä selviytymistä, elämän laatua, turvallisuutta ja hyvinvointia.

Väitöskirja
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024