Varhaisella iällä alkavien vaihdevuosien metaboliset vaikutukset

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Leena Palotie sali 101A, Aapistie 5A. Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/65873808403?pwd=YmUzYWRqUjNBeE0zK3k5T3c0YXd1UT09

Väitöksen aihe

Varhaisella iällä alkavien vaihdevuosien metaboliset vaikutukset

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Susanna Savukoski

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, PEDEGO tutkimusyksikkö

Oppiaine

Lääketiede

Vastaväittäjä

Professori Marjo Tuppurainen, Kuopion yliopistollinen sairaala

Kustos

Dosentti Eila Suvanto, Oulun yliopistollinen sairaala

Lisää tapahtuma kalenteriin

Varhaisella iällä alkavien vaihdevuosien metaboliset vaikutukset

Keskimäärin 51 vuoden iässä nainen saavuttaa vaihdevuodet eli menopaussin. Tätä edeltää munasarjojen toiminnan vähitellen tapahtuva hiipuminen eli klimakteerinen vaihe. Noin yksi prosentti naisista saavuttaa menopaussin alle 40 vuoden iässä (ennenaikainen menopaussi), ja jopa 12 prosenttia 40–45-vuotiaana (varhainen menopaussi). Ennenaikainen menopaussi lisää monien epäedullisten terveysvaikutusten, erityisesti osteoporoosin sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskiä, kun taas varhaisten vaihdevuosien terveysvaikutuksista on vain vähän tutkimustietoa. Useiden sairauksien, kuten diabeteksen, kohdalla tutkimusnäyttö sairauden puhkeamisriskin yhteydestä menopaussi-ikään ei ole toistaiseksi selkeää.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 46 vuoden ikään mennessä alkavan klimakteerisen vaiheen terveysvaikutuksia: sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä, sokeriaineenvaihduntaa, D-vitamiinipitoisuuksia ja kilpirauhasen autoimmuunivasta-aineiden ja toimintahäiriöiden yleisyyttä. Tutkimuspopulaatio koostui Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 naisista, jotka osallistuivat kohortin 46-vuotisseurantatutkimukseen. Nämä naiset jaettiin kahteen ryhmään vaihdevuositilanteensa perusteella. Ryhmäjako perustui follikkelia stimuloivan hormonin (FSH) arvoon ja tietoihin sen hetkisestä kuukautiskierron toiminnasta. Terveysmuuttujia verrattiin tutkimusryhmien välillä 46 vuoden ja osaa muuttujista myös 31 vuoden iässä.

Tutkimustulosten perusteella varhainen vaihdevuosien alkamisikä on itsenäinen riskitekijä epäedullisiin muutoksiin kehonkoostumuksessa, rasva-arvoissa, maksa-arvoissa sekä insuliiniherkkyydessä. Myös kilpirauhasen toimintahäiriöiden riski oli lievästi suurentunut, mutta autoimmuunivasta-aineiden esiintyvyys ei eronnut ryhmien välillä. Lisäksi todettiin, että hormonikorvaushoidon käyttö oli yhteydessä korkeampaan D-vitamiinipitoisuuteen klimakteerisilla naisilla, ottaen huomioon tunnetut D-vitamiinipitoisuuteen vaikuttavat tekijät. Tutkimuksen perusteella varhainen vaihdevuosien alkamisikä tulisi huomioida riskitekijänä epäedullisille terveysvaikutuksille. Terveelliset elämäntavat ja hormonikorvaushoito todennäköisesti kompensoivat riskiä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024