Ventraalisen rektopeksian pitkäaikaistulokset

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 1. Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/64238214865

Väitöksen aihe

Ventraalisen rektopeksian pitkäaikaistulokset

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Kirsi Laitakari

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Kirurgian, anestesiologian ja tehohoidon tutkimusyksikkö

Oppiaine

Lääketiede

Vastaväittäjä

Dosentti Petri Aitola, Pihlajalinna Koskiklinikka Tampere

Kustos

Professori Juha Saarnio, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala

Lisää tapahtuma kalenteriin

Peräsuolen ripustusleikkausten pitkäaikaistulokset

Pitkän aikavälin anatomiset, toiminnalliset ja elämänlaatutulokset ovat pääosin toisiinsa verrattavissa laparoskooppisen ja robottiavusteisen peräsuolen ripustusleikkauksen, ventraalisen rektopeksian, välillä.

Tähystyskirurginen peräsuolen ripustusleikkaus, ventraalinen rektopeksia, on laajalti käytetty peräsuolen esiinluiskahduksen, rektumprolapsin, ja suolentuppeuman kirurginen hoito. Huolimatta robottiavusteisen tekniikan mahdollisista hyödyistä kolmiulotteisen leikkausnäkymän ja kääntyväkärkisten instrumenttien myötä, robottiavusteisen menetelmän ylivertaisuutta laparoskooppiseen rektopeksiaan verrattuna ei ole osoitettu.

Tässä väitöskirjassa perinteisen laparoskooppisen ja uudemman robottiavusteisen ventraalisen rektopeksian anatomisia, toiminnallisia ja elämänlaatutuloksia verrattiin yhteensä noin 370 potilaan aineistolla pisimmillään viiden vuoden seuranta-ajalla. Leikkaustulosta arvioitiin magneettitutkimuksen, oirekyselykaavakkeiden sekä kliinisen tutkimuksen perusteella.

Tulosten perusteella anatominen leikkaustulos säilyy eikä leikkaustekniikoiden välillä ole kliinisesti merkittäviä eroja. Leikkaustekniikoiden toiminnalliset ja elämänlaatutulokset olivat toisiinsa verrattavia. Robottileikkausryhmässä ulosteenkarkailuoirepisteet olivat alhaisemmat, mutta uusia lantion kipuja ilmeni laparoskooppista ryhmää enemmän. Uusintarektopeksia näyttää olevan turvallinen ja tehokas leikkkaus, jonka komplikaatio- ja uusiutumisriskit sekä uusintaleikkausmäärät ovat hyväksyttäviä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024