Verenkiertoelimistön vasteet kylmäaltistukseen hoitamatonta kohonnutta verenpainetta sairastavilla

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Auditorium F101 of the Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine (Aapistie 7), University of Oulu

Väitöksen aihe

Verenkiertoelimistön vasteet kylmäaltistukseen hoitamatonta kohonnutta verenpainetta sairastavilla

Väittelijä

TtM / MHSc Heidi Hintsala

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Center for Environmental and Respiratory Health Research (CERH)

Oppiaine

Lääketiede

Vastaväittäjä

Professor Hein A. M. Daanen, Faculty of Behavioural and Movement Sciences, Vrije Universiteit Amsterdam

Kustos

Docent Tiina M. Ikäheimo, Center for Environmental and Respiratory Health Research (CERH) , University of Oulu

Lisää tapahtuma kalenteriin

Verenpaine kohoaa ja sydän kuormittuu kylmässä ympäristössä kohonnutta verenpainetta sairastavilla

Väitöstutkimuksessa havaittiin verenpaineen nousevan huomattavasti ja sydämen kuormittuvan kohonnutta verenpainetta sairastavilla henkilöillä kylmässä ympäristössä. Sydän- ja verisuonisairastavuus ja -kuolleisuus kasvavat lämpötilan laskiessa ja ovat korkeimmillaan talvella. Esimerkiksi sydänkohtausten, aivoverenvuotojen ja –infarktien määrää kohoaa kylmässä. Kylmä ympäristö kuormittaa verenkiertoelimistöä terveillä, mutta tutkimustieto kroonisesti sairaiden osalta on puutteellista. Väestöpohjainen kokeellinen väitöstutkimus arvioi verenkiertoelimistön vasteita talvivaatetetuilla kohonnutta verenpainetta sairastavilla keski-ikäisillä miehillä tavanomaisen talviaikaisen kylmäaltistuksen aikana. Kylmässä ympäristössä systolinen verenpaine, eli ns. yläpaine kohosi keskimäärin 20-30 mmHg, sekä lievää tai kohtalaista kohonnutta verenpainetta sairastavilla potilailla että verrokeilla. Verenpaine oli jopa yli 200 mmHg neljänneksellä potilaista. Samalla sydäntä suojaava hermoston aktiivisuus kohosi ja syke laski. Tästä huolimatta sydämen työmäärä kasvoi ja rytmihäiriöherkkyys lisääntyi kylmässä. Havaitsimme myös, että suurempi verenpaineen vaihtelu kotona liittyi voimistuneisiin vasteisiin kylmässä, sairaudesta riippumatta. Tutkimustulokset ovat tärkeitä kohonnutta verenpainetta sairastaville sekä heitä hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille potilaiden hoidossa ja ohjeistuksessa. Tulokset korostavat ympärivuotisen verenpainekontrollin ja kylmältä suojautumisen tärkeyttä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024