Verenvuotojen syyt ja seuraukset sepelvaltimokirurgiassa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

OYS, luentosali 1

Väitöksen aihe

Verenvuotojen syyt ja seuraukset sepelvaltimokirurgiassa

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Reija Mikkola

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Kirurgian klinikka

Oppiaine

Sydän- ja rintaelinkirurgia

Vastaväittäjä

Professori Jouko Jalonen, TYKS

Kustos

Professori Jyrki Mäkelä, OYS

Lisää tapahtuma kalenteriin

Verenvuotojen syyt ja seuraukset sepelvaltimokirurgiassa

Tämän väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli määrittää sepelvaltimokirurgiaan liittyvän verenvuodon riskitekijöitä sekä verituotteiden siirtojen vaikutusta ohitusleikkauspotilaiden ennusteeseen.

Sydänpotilailla ohitusleikkaus on edelleen varsinkin vaikean sepelvaltimotaudin paras hoitovaihtoehto. Ohitusleikkaukseen liittyy kuitenkin merkittävä verenvuodon sekä näihin kytkeytyvien haittatapahtumien riski. Vuotojen hoitona käytetään yleisesti verensiirtoja ja toisinaan joudutaan tekemään uusintaleikkaus runsaan verenvuodon takia.

Verenhyytymistä estävien lääkkeiden tiedetään lisäävän verenvuotoja, mutta toisaalta niillä on aivoinfarktilta suojaavia vaikutuksia. Väitöskirjatutkimus osoitti, että asetyylisalisyylihappolääkityksen jatkaminen ilman keskeytyksiä ohitusleikkauksissa saattaa vähentää aivoinfarktien riskiä lisäämättä silti verenvuodon riskiä. Myös pitkäaikainen warfariinihoito osoittautui turvalliseksi ohitusleikkauksen aikana eikä sen käyttö lisännyt verenvuotoja tai muita haittatapahtumia.

Väitöskirjatyö osoitti selkeästi, että kirurgin yksilöllisellä taidolla on huomattava merkitys verenvuotojen ja sen myötä uusintaleikkausten määrään. Lisäksi tutkimus osoitti yli 557 000 ohitusleikkauspotilaan aineistolla, että verenvuodon jälkeisiin uusintaleikkauksiin liittyy huomattava kuoleman ja haittatapahtumien riski. Myös verituotteiden käyttöön osoittautui liittyvän annosriippuvaisesti lisääntynyt riski saada aivoinfarkti sepelvaltimoleikkauksen yhteydessä. Verituotteista varsinkin verihiutale- ja jääplasmasiirtoihin todettiin liittyvän vielä suurempi aivoinfarktin riski kuin punasolusiirtoihin. Lisäksi väitöskirjatyö osoitti yli 2000 ohitusleikkauspotilaan aineistolla, että minkä tahansa verituotteen antoon sepelvaltimoleikkauksen yhteydessä liittyy lisääntynyt kuoleman ja sydänkuoleman riski.

Runsaan verenvuodon ehkäiseminen sekä verituotteiden säästäväinen käyttö suojaa siis potilasta aivoinfarktilta ja johtaa parempaan ennusteeseen ohitusleikkauspotilailla.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024