Verkkoyhteisöllisyys kokemuksena ja diskurssina: neksusanalyyttinen näkökulma yhdessäolon merkityksiin verkossa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

KTK 112

Väitöksen aihe

Verkkoyhteisöllisyys kokemuksena ja diskurssina: neksusanalyyttinen näkökulma yhdessäolon merkityksiin verkossa

Väittelijä

FM Annamari Martinviita

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Humanistinen tiedekunta, Englantilainen filologia

Oppiaine

Englantilainen filologia

Vastaväittäjä

Professori Sirpa Leppänen, Jyväskylän yliopisto

Kustos

Dosentti Leena Kuure, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Verkkoyhteisöllisyyden monet merkitykset kokemuksena ja käsitteenä

Verkkoyhteisöllisyydestä puhutaan paljon, mutta todellisuudessa yhteisöllisyyden kokemukset verkossa ovat harvinaisempia ja moninaisempia kuin kuvitellaan. Väitöstutkimus perehtyi yhteisö-käsitteen merkityksiin verkossa ja havaitsi, että käsitteen piiriin mahtuu hyvin monen kaltaista toimintaa ja vuorovaikutusta.

Yhteisöllisyyden kokemuksia sekä yhteisö-käsitteen merkityksiä havainnoitiin kolmessa hyvin erilaisessa verkkoympäristössä. Open Diary -päiväkirjasivustolla yhteisöllisyys oli aitoa ja vahvaa, ja sitä tukivat päiväkirjoihin liitettävät vanhat mielikuvat yksityisyydestä ja avoimesta pohdinnasta sekä jäsenten pitkä historia sivustolla. Sivuston tekninen toteutus tuki yksityisyyden ja suojaisuuden tunteita, ja sivuston jäsenet kunnioittivat toistensa oikeutta kirjoittaa avoimesti kaikista kokemuksistaan.

Opintomotivaatiota tukeva WiseSteps-sivusto taas toi yhteen käyttäjäkunnan, jonka osallistuminen sivuston toimintaan oli pakollinen osa toisen asteen ammatillisia opintoja. WiseStepsin kohdalla yhteisön käsite oli osa design-prosessia; sivuston ylläpitäjät nimesivät palvelun yhteisen osion ”yhteisö”-sivuksi ja toivoivat sinne yhteisöllistä ilmapiiriä joka motivoisi opiskelijoita osallistumaan keskusteluihin. Vahvaa yhteisöä sivulle ei syntynyt, mutta ylläpitäjät onnistuivat luomaan positiivista ilmapiiriä ja yhteisiä uusia käytänteitä joustavan ja ymmärtäväisen moderoinnin kautta.

Maailmanlaajuisen kuvanjakopalvelun Imgurin yhteydessä yhteisön käsitettä taas viljellään laajasti niin sivuston sisällä kuin ulkopuolellakin. Sivuston omistajat sekä median edustajat ovat hanakoita kutsumaan sivua yhteisöksi, mutta sivuston käyttäjien keskuudessa käydään kiivaitakin keskusteluja siitä, onko Imgur yhteisö vai ei. Imgurin kohdalla yhteisö-sana pitääkin sisällään monia eri merkityksiä, eikä läheskään aina ole puhe vahvoista yhteisöllisyyden kokemuksista.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että verkkoyhteisöjen luominen on monimutkainen prosessi. Yhteisöä ei voi synnyttää suoraviivaisen design-prosessin tuloksena, vaan vahvan yhteisön luominen ja ylläpitäminen vaatii myös kulttuurisen ja sosiaalisen kontekstin ymmärrystä. Teknologian käyttäjien taustat ja odotukset muovaavat vahvasti heidän suhtautumistaan ja toimintaansa teknologisessa ympäristössä. Taitava ylläpitäjä pysyy sivustollaan ”ajan hermolla” ja antaa osallistujien muovata ympäristöstä näköisensä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024