Vertailututkimus väestön ikääntymisestä arktisilla alueilla

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Kuusamonsali (YB210)

Väitöksen aihe

Vertailututkimus väestön ikääntymisestä arktisilla alueilla

Väittelijä

Master of Health Sciences Anastasia Emelyanova

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, arktinen lääketiede

Oppiaine

Väestön ikääntyminen

Vastaväittäjä

Professori Reijo Tilvis, Helsingin yliopisto

Kustos

Professori Arja Rautio, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Väestön ikääntyminen arktisilla alueilla

Arktinen alue on sekä strategisen että taloudellisen mielenkiinnon kohteena. Väestönrakennetta, sen muutoksia, ei juurikaan ole tutkittu. Tämän väitöskirjatyön tarkoituksena oli selvittää eri pohjoisten alueiden ikääntymiskehitystä viimeisten 20-30 vuoden aikana, sekä tuoda uusia mittaus- ja seurantamenetelmiä käytettäväksi päätöksenteon tueksi pohjoisilla alueilla.

Väitöskirjatyön tulokset osoittavat, että arktinen alue ikääntyy hyvin eri tavoin. Voidaan havaita neljä pääaluetta, Arktinen Venäjä, Pohjois-Amerikka, Pohjois-Atlantin alue ja Pohjois-Fennoskandia. Perinteisellä, kronologisella tavalla mitattuina vanhimmat alueet ovat Pohjoismaat (erityisesti Suomen ja Ruotsin Lappi), joissa väestöstä on noin 30 prosenttia yli 60-vuotiaita. Vastaavasti nuorimmat alueet ovat Chukotka Venäjällä ja Nunavut Kanadassa. Tilanne tasoittuu arktisten alueiden kesken, kun otetaan huomioon terveystilanne ja elinikäodotteiden muutokset (prospektiivinen, uusi menetelmä).

Tämän väitöskirjatyön tuloksena syntyneitä laajoja tietoaineistoja voidaan käyttää hyväksi paitsi tutkimuksessa myös suunniteltaessa palveluita eri alueiden väestöryhmille.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024