Viestintä kansainvälisissä virtuaalisissa tuotekehitysprojekteissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, OP-sali (L10)

Väitöksen aihe

Viestintä kansainvälisissä virtuaalisissa tuotekehitysprojekteissa

Väittelijä

Filosofian maisteri Päivi Lohikoski

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, tuotantotalous

Oppiaine

Tuotantotalous

Vastaväittäjä

Professori Hans Georg Gemuenden, Technical University Berlin, Saksa

Toinen vastaväittäjä

Consultant (free-lance) Atte Kinnula, Terävä Consulting

Kustos

Professori Jaakko Kujala, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Viestintä kansainvälisissä virtuaalisissa projektitiimeissä

Tämä monitieteinen tutkimus yhdistelee informaation prosessoinnin teoriaa, tietojohtamista ja luottamustutkimusta globaalien tuotekehitysprojektien viestinnän tarkastelussa. Tuotekehitys tapahtuu yhä useammin globaaleissa projekteissa, joissa työskennellään organisatorisesti ja maantieteellisesti hajautuneesti, jolloin suuri osa viestinnästä tapahtuu ICT:n välityksellä. Onnistunut viestintä on usein vaikeaa, koska projektit toimivat vaativissa, alati muuttuvissa ja monimutkaisissa ympäristöissä. Tyypillisesti projektin aikana pitää pystyä viestimään suuri määrä tietoa ja välittämään osaamista eri toimijoiden välillä.

Viestintäprosessissa liikkuu informaatiota, joka on tiedon ja osaamisen raaka-ainetta. Jotta tietoa ja osaamista olisi mahdollista hyödyntää, on tärkeää ymmärtää virtuaalisten tuotekehitysprojektien viestintäprosesseja.

Tulokset osoittavat, että organisaatio- ja yksilötason luottamusta tarvitaan ja luottamuksen eri lajeilla on erilainen vaikutus viestintään. Tutkimus nostaa myös esille projektin eri vaiheiden erilaiset viestintätarpeet, jotka huomioimalla voidaan kasvattaa virtuaalisten projektien kyvykkyyttä. Yksilötasolla tarvittavat virtuaaliset viestintätaidot ovat ammatillinen sekä riittävä projektissa käytettävä kielitaito, kulttuurien tuntemus ja herkkyys, kuuntelemisen taito, vastuullisuus, vahvat ICT:n käyttö- ja mediataidot sekä e-mail etiketti.

Tutkimus on merkittävä, koska virtuaalinen projektiperustainen globaali työ lisääntyy ja etätyön tarve tulee kasvamaan. Näin ollen virtuaalisten viestintätaitojen tunnistaminen osana tietojohtamisen strategiaa tulee kasvamaan tulevaisuudessa.

Tutkimus on monitieteinen: väitöskirja on tehty tuotantotaloudella, mutta väittelijä on humanistitaustainen ja toimii yrittäjänä sekä opettajana informaatiotutkimuksen ja viestinnän tutkimusryhmässä. Väitöskirja on myös monitieteinen ja yhdistää harvinaisella tavalla projektitutkimusta, tietojohtamista ja viestintää.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024