Visuaalinen salienssi ja silmänliike: mallintaminen
ja sovellukset

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, luentosali TS101

Väitöksen aihe

Visuaalinen salienssi ja silmänliike: mallintaminen
ja sovellukset

Väittelijä

Master of Science Hamed Rezazadegan Tavakoli

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, tietotekniikan osasto

Oppiaine

Konenäkö

Vastaväittäjä

Professori Göte Nyman, Helsingin yliopisto

Kustos

Professori Janne Heikkilä, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kuvanäkymässä olevat olennaiset asiat automaattisesti esille

Ihminen kykenee kohdistamaan katseensa hetkessä keskeisiin asioihin. Myös tietokoneen pitäisi pystyä käsittelemään suurta määrää visuaalista informaatiota vastaavalla tavalla. Tällaisen mekanismin toteuttaminen tietokonenäöllä edellyttää menetelmiä, joilla tarpeetonta tietoa voidaan suodattaa.

Salienssista eli silmiinpistävyydestä on tullut suosittu tutkimusaihe tietotekniikassa, vaikka sitä on jo pitkään tutkittu kognitiivisissa tieteissä. Tietokonenäössä käytetyt salienssimenetelmät ovat laskennallisesti tehokkaita ja niitä voidaan käyttää monissa sovelluksissa, kuten kuvan ja videon pakkaamisessa, objektin tunnistuksessa ja seurannassa.

Väitöskirjassa on mallinnettu visuaalista salienssia. Sillä tarkoitetaan muunnosta kuvasta salienssikartaksi siten, että laskennallinen silmiinpistävyys vastaa ihmisen silmänliikkeistä muodostettuja tilastoja. Työssä on kehitetty salienssimenetelmiä tietokonenäön tarpeisiin kuvan- ja videonkäsittelyn keinoin.

Työssä on myös tutkittu silmänliikkeiden merkitystä salienssin mallintamisen kannalta. Lisäksi silmänliikkeitä ja salienssia on hyödynnetty useissa sovelluksissa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024