Vuokratyöntekijöiden hyvinvointi ravintoloissa – Näkemyksiä sosiaalisesti kestävästä työstä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

IT115

Väitöksen aihe

Vuokratyöntekijöiden hyvinvointi ravintoloissa – Näkemyksiä sosiaalisesti kestävästä työstä

Väittelijä

Kasvatustieteiden maisteri Niko Cajander

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Tuotantotalous

Oppiaine

Tuotantotalous

Vastaväittäjä

Dosentti Pasi Pyöriä, Tampereen yliopisto

Kustos

Dosentti Arto Reiman, Oulun yliopisto/Tuotantotalous

Lisää tapahtuma kalenteriin

Vuokratyöntekijöiden hyvinvointi ravintoloissa

Vuokratyöhön liittyy monia haasteita, ja tällä hetkellä yleinen käsitys on, että näihin haasteisiin ei ole saatu kunnollisia ratkaisuja. Osittain tämä selittyy vuokratyösuhteen monimutkaisuudesta, mikä on tärkeää huomioida keskusteltaessa vuokratyöntekijöiden työhyvinvoinnista, työoloista, vastuista sekä työturvallisuudesta ja -terveydestä. Vuokratyö tuo merkittäviä haasteita
ravintoloiden henkilöstöhallinnolle ja sosiaaliselle vastuulle. Haasteisiin vastaamiseksi on sopeuduttava jatkuvasti muuttuvaan työympäristöön ja työilmapiiriin.
Valitettavasti ravintola-ala on tottunut huonosti toimiviin toimintamalleihin, ja alan henkilöstöhallinnon käytänteitä voidaan pitää alikehittyneinä ja sopimattomina nykyajan haasteisiin.
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa yhteisen työpaikan jaetuissa
ravintolatyöympäristöissä vallitsevat haasteet, jotka liittyvät vuokratyöhön,
vastuullisuuteen ja työhyvinvointiin. Lisäksi tavoitteena oli löytää ratkaisuja näihin
tunnistettuihin haasteisiin.
Tutkimuksessa tuli ilmi, että jokaisella vuokratyön toimijalla oli omat tavoitteensa, jotka olivat
enimmäkseen taloudellisia pyrkimyksiä. Taloudellisten tekijöiden lisäksi tarvitaan
kuitenkin myös muita kannustimia. Helpointa on asettaa kannustimia käyttäjäyrityksen ja työntekijän välille, sillä nämä toimijat ovat välittömässä kontaktissa keskenään. Työhyvinvoinnin ja työntekijöiden yleisen elämäntilanteen ja tyytyväisyyden parantamiseksi tarvitaan laajaa ja kokonaisvaltaista, työhön liittyvien asioiden ulkopuolelle ulottuvaa näkemystä, jossa työnantajien on otettava huomioon ravintoloiden kulttuuriset ja sosioekonomiset tekijät, erot
vuokratyöläisten suhteissa HP-yrityksien ja heidän todellisten työpaikkojensa välillä sekä eri työntekijäryhmien asenteet.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023