Walter Ripman ja Lontoon yliopiston englannin kielen lomakurssi ulkomaisille opettajille 1903–1952

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Kaljusensali (KTK112)

Väitöksen aihe

Walter Ripman ja Lontoon yliopiston englannin kielen lomakurssi ulkomaisille opettajille 1903–1952

Väittelijä

Master of Arts Etain Casey

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Humanistinen tiedekunta, Kielten ja kirjallisuuden tutkimusyksikkö

Oppiaine

Englantilainen filologia

Vastaväittäjä

Professori Nicola McLelland, University of Nottingham, UK

Kustos

Dosentti Leena Kuure, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Walter Ripman ja Lontoon yliopiston englannin kielen lomakurssi ulkomaisille opettajille 1903–1952

1900-luvun alkupuoliskon aikana yli 8751 opiskelijaa osallistui Lontoon yliopistossa ulkomaisille opettajille suunnatulle englannin kielen lomakurssille. Opiskelijoista 242 oli suomalaisia Rovaniemeltä Helsinkiin. Väitöskirjassa tutkitaan, miksi Lontoon yliopisto ryhtyi tarjoamaan kansainvälistä kielenopetusta; miksi kurssi oli jatkuvasti täynnä sekä Walter Ripmanin että muiden johtajien aikana, ja mitä voimme oppia naisten osuudesta kurssin jatkuvuuteen. Tulokset osoittavat, että opettajat ja kansainväliset opiskelijat arvostivat Ripmanin lomakurssimallia, joka kattoi sekä kielenopetuksen että kulttuurikokemuksen – jopa silloin, kun koemenestys ei ollut mainittava. Lomakurssin menestys kannusti yliopistoa rekrytoimaan kansainvälisiä opiskelijoita myös tutkinto-ohjelmiin.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024