Wear-IT: Mobiili- ja puettavien teknologioiden vaikutus ihmisen huomiokykyyn ja häiriintyvyyteen

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

L10

Väitöksen aihe

Wear-IT: Mobiili- ja puettavien teknologioiden vaikutus ihmisen huomiokykyyn ja häiriintyvyyteen

Väittelijä

Diplomi-insinööri Aku Visuri

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Jokapaikan tietotekniikka

Oppiaine

Tietotekniikka

Vastaväittäjä

Professori Kasper Hornbaek, Köpenhaminan yliopisto

Kustos

Professori Timo Ojala, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Mobiili- ja puettavien teknologioiden vaikutus ihmisen huomiokykyyn

Tässä väitöskirjassa tarkastellaan erilaisia tapoja hyödyntää mobiilikäytön tunnistamista, jotta ymmärretään, miten loppukäyttäjät käyttävät ja ovat vuorovaikutuksessa älykkäiden teknologioidensa, esimerkiksi älypuhelimien ja älykellojen kanssa. Näitä aiheita tutkitaan laajasti muissa rinnakkaisissa tutkimuksissa, mutta kirjallisuudessa on vielä lukuisia aukkoja. Matkaviestinnän käytöstä kerätään kvantitatiiviset tiedot, jotka koskevat laitteen käyttöä luonnossa. Tämän tiedon kerääminen on kriittistä, jotta voidaan kerätä puolueettomia kokemuksia ja käyttöjälkiä. Tässä työssä käsitellään kolmea pääteemaa:

1. Miten älypuhelinkäyttöömme vaikuttaa meidän mielialamme ja miten älypuhelinkäyttöämme voidaan analysoida käyttötapojen perusteella

2. Paljastaa älykellon käyttöominaisuuksien määrälliset tutkimukset ja miten nämä tulokset heijastuvat älypuhelimen käyttöön

3. Uusia tapoja lieventää katkoksia älypuhelimen tai älykellon käytön aikana

Työ aloittaa selittämällä siihen liittyvää työtä ja mobiilin tunnistamisen yleistä teemaa ja sitä, miten laitteen käyttö vaikuttaa huomiokykyyn, ja jatkuu sitten yksityiskohtaisesti jokaisen mukana tulevan artikkelin osuuden yleiseen käsittelyyn. Työssä päädytään yhteenvetoon siitä, miten esitetyt artikkelit sitovat yhteen laajemman kokonaisuuden ja ottavat huomioon tämän alan tekijän ja muiden tutkijoiden tämän alan tutkimukset, ja miten tällaista työtä voitaisiin mahdollisesti parantaa edelleen tulevaisuudessa käyttämällä uusia tekniikoita. Työn päätyttyä lukijalla on laaja käsitys siitä, mitä mobiili-tunnistaminen on ja miten sitä voidaan soveltaa sekä teknologian käytön kattavaan paljastamiseen että mobiilidatan tunnistuksen hyödyntämiseen teknologian käytön tehostamiseksi.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024