Wnt-11 signaalitien tehtävät sydämen ja munuaisten kehityksen säätelyssä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Lääketieteellinen tiedekunta, Leena Palotie -sali, Aapistie 5 A

Väitöksen aihe

Wnt-11 signaalitien tehtävät sydämen ja munuaisten kehityksen säätelyssä

Väittelijä

Doctor de Medicina Irina Ioana Nagy

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, kehitysbiologia

Oppiaine

Kehitysbiologia

Vastaväittäjä

Professori Stefan Hoppler, University of Aberdeen, UK

Kustos

Professori Seppo J. Vainio, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Wnt-11 signaalitien tehtävät sydämen ja munuaisten kehityksen säätelyssä

Alkion sisäelinten kehityksen aikana esisolut lisääntyvät ja erilaistuvat muodostaen tarkoin määriteltyjä monisoluisia rakenteita. Muodostuvan kudosrakenteen määrittelyssä erilaiset solusignaalit ovat keskeisessä asemassa. Yksi näistä on niin kutsuttu Wnt signaaliperheen jäsen Wnt-11, jonka tehtävät tunnetaan huonosti. Wnt-11 ilmeisesti säätelee solujen järjestäytymistä kudoksessa niin kutsuttujen planaaristen solupolariteettireittien (PCP) kautta.

Väitöskirjatyössä selvitettiin Wnt-11:n vaikutuksia sydämen ja munuaisten kehitykseen in vivo funktionaalisten genomisten menetelmien avulla. Tulokset viittaavat siihen, että Wnt-11-toiminto on välttämätön sydänlihaksen normaalin muodostumisen ja kypsymisen sekä munuaisputken normaalin morfogeneesin kannalta sikiövaiheen ja syntymän jälkeisen kehityksen aikana. Wnt-11-poistogeenisen hiiren fenotyyppi riippuu geneettisestä taustasta, samaan tapaan kuin ihmisen synnynnäisissä sairauksissa.

Väitöstutkimuksesta saatavalla tiedolla voi olla merkitystä tutkittaessa ihmisen synnynnäistä kardiomyopatiaa ja munuaisten monirakkulatautia.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024