Yhden jaetun mallin menetelmä rakentamisen tietomallinnuksessa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Saalastinsali

Väitöksen aihe

Yhden jaetun mallin menetelmä rakentamisen tietomallinnuksessa

Väittelijä

Diplomi-insinööri Simo Ruokamo

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Rakenteet ja rakentamisteknologia

Oppiaine

Rakentamisteknologia

Vastaväittäjä

Professori Kalle Kähkönen, Tampereen yliopisto

Toinen vastaväittäjä

Tekniikan tohtori Tapio Koivu, Heureka

Kustos

Professori Rauno Heikkilä, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Konversiovapaa tiedonsiirto on mahdollista rakennusalalla

Väitöstutkimuksessa tutkittiin ilman konversioita tapahtuvaa tiedon jakamista rakennusalalla. Nykyisten tietojärjestelmien erilaisuus ja yhteensopimattomuus pakottaa konversioihin informaation jakamisessa. Konversiot eivät toimi täydellisesti, sillä tiedon katoaminen, muuttuminen ja päällekkäisyys ovat konversioiden yleisiä ongelmia.

Tutkimuksen keskeisin tulos oli, että tietoteknistä estettä ilman konversioita tapahtuvalle tiedonsiirrolle ei ole. Tutkimuksessa kehitettiin ja testattiin skaalautuva tietomallirakenne ja pilvipalveluna toimiva yhteinen jaettu tietomalli. Yksi tietoformaatti ja yhteinen tietomalli tekevät konversiot tarpeettomiksi. Informaation kompleksisuus myös vähenee, kun käytössä on vain yksi tietorakenne ja malli.

Tutkimuksessa esitetty ratkaisu ei kuitenkaan ole suoraan yhteensopiva nykyisten järjestelmien kanssa vaan vaatii muutoksia olemassa oleviin ohjelmistoihin. Kuitenkin tutkimus osoitti, että konversiovapaa yhden jaetun mallin menetelmä voi olla seuraava BIM-kehityssuunta ja vaihtoehto nykyisille tiedonsiirtoratkaisuille, jotka käyttävät erillisiä tiedostoja, konversioita ja linkkejä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024