Yhteistoiminnallisia diversiteettimekanismeja kriittiseen konetyyppiseen tietoliikenteeseen

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopisto

Väitöksen aihe

Yhteistoiminnallisia diversiteettimekanismeja kriittiseen konetyyppiseen tietoliikenteeseen

Väittelijä

Master of Science Parisa Nouri

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, CWC- Radioteknologiat

Oppiaine

Tietoliikennetekniikka

Vastaväittäjä

Professori Jimmy Jessen Nielsen, Aalborg yliopisto

Kustos

Professori Hirley Alves, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Yhteistoiminnallisia diversiteettimekanismeja kriittiseen konetyyppiseen tietoliikenteeseen

Tämän väitöskirjan tavoitteena on tutkia erilaisia IIoT:n mahdollistavia tekniikoita, käsitellä niihin liittyviä haasteita ja tutkimussuuntia sekä erityisesti keskittyä diversiteettimekanismeihin varteenotettavana URLLC-palvelujen mahdollistajana tulevaisuuden tehtaissa.

Väitöstyön ensimmäinen osa sisältää yleiskatsauksen URLLC-vaatimukset täyttävistä tekniikkavaihtoehdoista. Kunkin tekniikan hyvät ja huonot puolet esitetään ja niiden IIoT-soveltuvuutta arvioidaan. Seuraavaksi tarkastellaan yhteistoiminnallisia diversiteettimenetelmiä mahdollistamaan URLLC-sovelluksia ja toteuttamaan niiden esittämiä vaatimusmäärittelyjä.

Työn toinen osa keskittyy URLLC:n suorituskykyanalyysiin yhteistoiminnallisia diversiteettitekniikoita käytettäessä. Luotettavuus, latenssi ja energiatehokkuus ovat esimerkkejä monista tutkittavista suorituskykymittareista. Samoin eri parametrien, kuten koodaussuhde, lähetysteho, pilottisymbolin teho/pituus, lohkonpituus ja resurssiallokaatio, vaikutusta kovan määräajan järjestelmän suorituskykyyn tutkitaan. Työssä tähdätään matemaattiseen mallinnukseen luotettavuuden ja latenssivaatimusten välisen vuorovaikutuksen luonnehtimiseksi.

Työn loppuosa tarkastelee yhteistoiminnallisten diversiteettitekniikoiden ulkopuolisia vaihtoehtoja URLLC-palveluihin tulevaisuuden verkkoliittyvyystoteutuksissa.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023