Yhteistyön tukeminen ohjelmistotuotannossa. Kognitiivisia haasteita ja ratkaisuja sulautettujen ohjelmistojen tuotannossa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, OP-sali (L10)

Väitöksen aihe

Yhteistyön tukeminen ohjelmistotuotannossa. Kognitiivisia haasteita ja ratkaisuja sulautettujen ohjelmistojen tuotannossa

Väittelijä

Diplomi-insinööri Jarkko Hyysalo

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, tietojenkäsittelytieteiden laitos

Oppiaine

Tietojenkäsittelytiede

Vastaväittäjä

Professori Rini van Solingen, Delft University of Technology, Alankomaat

Kustos

Professori Markku Oivo, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Ratkaisuja ohjelmistotuotannon kognitiivisiin haasteisiin

Väitöstutkimuksessa on kehitetty ratkaisuja ohjelmistotuotannon kognitiivisiin haasteisiin. Työssä havaittiin, että ohjelmistonkehitys on suurelta osin kognitiivista työtä, jossa tarvitaan erilaisia taitoja ja eri alojen asiantuntijoita. Työssä ehdotetaan, että tukeakseen ohjelmistonkehitysprosessia koko tuotteen tekemisen elinkaari on otettava huomioon ja työntekijöiden roolit ja vastuut on linkitettävä kehitysprosesseihin sekä kehitysprosessin eri vaiheisiin. Havaittuihin kognitiivisiin ongelmiin ja tarpeisiin vastataan yhteistyö- ja kommunikaatiokäytännöin, tiedonhallinnan, läpinäkyvyyden, työnkulun ja päätöspainotteisten prosessien kautta.

Tulokset kerättiin käyttäen menetelmänä laadullista tapaustutkimusta, ja työ perustuu useiden teollisten asiantuntijoiden haastatteluihin. Aluksi määritettiin lähtötilanne sekä organisaatioissa että kirjallisuuden perusteella, kartoitettiin ongelmat, ja tämän jälkeen kehitettiin tärkeimmiksi havaittuihin ongelmiin ratkaisuja.

Työn tuloksena esitetään joukko ratkaisuja, jotka yhdistetään organisaation työnkulkuun. Lisäksi esitellään päätöksentekoon painottuva kehitysprosessi, jonka lähtökohtana on havainto, että vaadittavien tehtävien sekä työn tulosten on vastattava oikeaan tarpeeseen – työlle ja halutuille työn tuloksille on annettava riittävät tiedot, perustelut, päämäärä sekä oikea konteksti.

Tapaustutkimukset osoittavat, että työn tulokset parantavat organisaatioiden välistä yhteistyötä helpottamalla oikean tiedon keräämistä, saamista ja käyttöä. Lisäksi ylimääräisen kognitiivisen taakan vähentäminen nopeuttaa kehitystyötä ja keventää kehittäjien ja päätöksentekijöiden työkuormaa. Täten organisaatiot voivat saavuttaa parempia työn tuloksia lähinnä siksi, että tuotettu tieto ja tulokset vastaavat paremmin tarpeisiin.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024