Yhtenäinen harmonisoitu tuotedata integroitujen liiketoimintaprosessien tarpeeseen

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, sali IT115

Väitöksen aihe

Yhtenäinen harmonisoitu tuotedata integroitujen liiketoimintaprosessien tarpeeseen

Väittelijä

Diplomi-insinööri Risto Silvola

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Tuotantotalous

Oppiaine

Tuotantotalous

Vastaväittäjä

Filosofian tohtori Atte Kinnula, VTT

Kustos

Professori Harri Haapasalo, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Yhtenäinen harmonisoitu tuotedata integroitujen liiketoimintaprosessien tarpeeseen

Master data on informaatiota, joka on määritelty yksiselitteisesti ja sitä käytetään muuttumattomana ylitse eri IT- järjestelmien ja -prosessien. Datamäärityksillä tuetaan liiketoiminnan prosesseja. Datan määritelmät ja yleinen datan ymmärtämisen taso yrityksessä ovat tärkeitä elementtejä muodostaen pohjan master data -käsitteelle.

Tutkimuksen päätarkoituksena oli selkiyttää, kuinka yksiselitteinen tuotetieto tulisi ymmärtää ja määritellä. Samalla identifioitiin suurimmat haasteet ja parhaat käytänteet yhdenmukaisen tuotetiedon hallinnalle. Tutkimuksessa keskityttiin yhtenäisen master datan käsitteistön, datan omistajuuden ja hallinnointimallin tärkeiden näkökulmien kautta kokonaisuuden ymmärtämiseen useista eri näkökulmista. Tutkimuksessa perehdyttiin myös datan liiketoiminnallisen arvon tunnistamiseen. Sen kautta voidaan varmistaa yrityksen kyvykkyys saavuttaa asetetut tavoitteet, jotka johto on määritellyt esimerkiksi strategian kautta.

Tulosten mukaan on äärimmäisen tärkeää löytää oikea balanssi liiketoiminnan prosessien, datan ja tietojärjestelmien kesken. Yksikäsitteinen tuotetieto on summa, joka muodostuu tuotteeseen liittyvästä liiketoimintatiedosta ja yhtenäisestä tuote master datasta. Yhtenäinen tuote master data on ikään kuin tuotteen DNA-tietoa. Yhteenvetona voidaan todeta, että parhaimmillaan data määritellään kerran ja sitä käytetään muuttumattomana eri liiketoiminnan prosesseissa hyödyksi.

Yhtenäinen tuotedata muodostaa pohjan liiketoiminnan prosessien integroimiselle. Tuotteen elinkaaren sisällön osalta tämä tarkoittaa sitä, että data luodaan osana uuden tuotteen kehitysprosessia ottaen huomioon muiden liiketoimintaprosessien tarpeet kuten myynti, logistiikka, valmistus, huolto jne.

On äärimmäisen tärkeää, että datalle ei synny epäjatkuvuuskohtia eri prosessien välille. Datan epäjatkuvuuskohdat voivat tuottaa ylimääräisiä kustannuksia ylläpidon, data-analytiikan ja raportoinnin kautta. Yleinen reagointinopeus liiketoiminnan muutoksiin on yleensä hitaampaa. Uusien liiketoimintamahdollisuuksien kuten digitalisaation tai esineiden internetin (IoT) toteuttaminen voi olla haastavaa ja kallista, mikäli keskitettyä ja yhtenäistettyä tuotedatamallia ei ole. Yhtenäisen tuote master datan käsite ja parhaita käytänteitä toteuttava hallintamalli antavat pohjan tietokeskeiselle ajattelulle yrityksessä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024